Quyển 1 - Chương 1: Rạp Chiếu Phim Địa Ngục Quyển 1 - Xe khách khủng bố - Chương 1 - Phim kinh dị chân thật
Quyển 1 - Chương 2: Rạp Chiếu Phim Địa Ngục Quyển 1 - Xe khách khủng bố - Chương 2 - Vé chuộc cái chết
Quyển 1 - Chương 3: Rạp Chiếu Phim Địa Ngục Quyển 1 - Xe khách khủng bố - Chương 3 - Rời khỏi xe khách
Quyển 1 - Chương 4: Rạp Chiếu Phim Địa Ngục Quyển 1 - Xe khách khủng bố - Chương 4 - Kế hoạch và biến cố
Quyển 1 - Chương 5: Rạp Chiếu Phim Địa Ngục Quyển 1 - Xe khách khủng bố - Chương 5 - Quỷ ảnh ẩn hiện
Quyển 1 - Chương 6: Rạp Chiếu Phim Địa Ngục Quyển 1 - Xe khách khủng bố - Chương 6 - Khủng bố đến gần
Quyển 1 - Chương 7: Rạp Chiếu Phim Địa Ngục Quyển 1 - Xe khách khủng bố - Chương 7 - Nửa đêm
Quyển 1 - Chương 8: Rạp Chiếu Phim Địa Ngục Quyển 1 - Xe khách khủng bố - Chương 8 - Được ăn cả ngã về không
Quyển 1 - Chương 9: Rạp Chiếu Phim Địa Ngục Quyển 1 - Xe khách khủng bố - Chương 9 - Thứ dơ bẩn
Quyển 1 - Chương 10: Tình thế nguy cấp
Quyển 1 - Chương 11: Cầu sinh trong tuyệt cảnh.
Quyển 1 - Chương 12: Người chết mới
Quyển 1 - Chương 13: Màn thứ ba
Quyển 1 - Chương 14: Rạp chiếu phim địa ngục
Quyển 1 - Chương 15: Vật bị người chết nguyền rủa
Quyển 1 - Chương 16: Nhân vật chính chết
Quyển 1 - Chương 17: Sinh tử một đường
Quyển 1 - Chương 18: Kết phim
Quyển 1 - Chương 19: Rạp chiếu phim và các diễn viên
Quyển 1 - Chương 20: Phương Lãnh
Quyển 1 - Chương 21: Cuộc sống địa ngục bắt đầu
Quyển 1 - Chương 22: Quỷ tế
Quyển 1 - Chương 23: Vé chuộc cái chết và quy tắc của vật nguyền rủa
Quyển 1 - Chương 24: Bộ phim kinh dị tiếp theo
Quyển 1 - Chương 25: Phòng giam
Quyển 1 - Chương 26: Vật nguyền rủa bị mất
Quyển 2 - Chương 1: Bộ phim kinh dị mới
Quyển 2 - Chương 2: Gian phòng dưới tầng hầm
Quyển 2 - Chương 3: Bị Nhốt
Quyển 2 - Chương 4: Màn thứ 2 bắt đầu
Quyển 2 - Chương 5: Quyết định lớn mật của Hầu Thiên Bạch
Quyển 2 - Chương 6: Lành dữ khó đoán
Quyển 2 - Chương 7: Đột biến
Quyển 2 - Chương 8: Đắc thủ
Quyển 2 - Chương 9: Ngón tay đứt
Quyển 2 - Chương 10: Phát hiện mới
Quyển 2 - Chương 11: Thời khắc kết thúc màn 2
Quyển 2 - Chương 12: Màn thứ 3 bắt đầu
Quyển 2 - Chương 13: Gia tộc Âu Dương
Quyển 2 - Chương 14: Cương thi
Quyển 2 - Chương 15: Một loạt tình tiết mới
Quyển 2 - Chương 16: Sự nguy hiểm khi nguyền rủa phục hồi
Quyển 2 - Chương 17: Ngón tay bị đứt của quỷ
Quyển 2 - Chương 18: Khủng bố trong tích tắc
Quyển 2 - Chương 19: Khi tử vong giáng xuống
Quyển 2 - Chương 20: Giới hạn ghi nợ của vé chuộc cái chết
Quyển 2 - Chương 21: Khủng bố, đua nhau tới!
Quyển 2 - Chương 22: Phá rồi lại lập
Quyển 2 - Chương 23: Dự cảm tử vong
Quyển 2 - Chương 24: Vật nguyền rủa mất hiệu lực