Vạn Cổ Đại Đế - Mộ Vũ Thần Thiên

Vạn Cổ Đại Đế

Truyện Vạn Cổ Đại Đế của tác giả Mộ Vũ Thần Thiên sẽ đưa bạn đến với con đường chinh phục cảnh giới cường giả tuyệt thế. Thôn Thiên chí tôn Lăng Tiêu , Chiến Thần đại lục Thập Đại Phong Hào chí tôn đứng đầu, chạm tới Thần Linh cảnh giới cường giả tuyệt thế, nhưng bị bằng hữu hãm hại mà chết, sống lại với vạn năm sau một cái bình thường thiếu niên trên người.

Thần như chặn ta, ta tất Tru Thần, Thiên như chặn ta, ta tất Thôn Thiên!

Đan - Khí - Trận đều tam tuyệt ( Bá đạo cả ba lĩnh vực )

Quyền ra Càn Khôn động, niệm Tinh Hà diệt, một đời chí tôn, vinh quang trở về, từ đây bước lên quét ngang thiên tài , con đường vô địch! Mọi chuyện sẽ ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện nhé.

Võ học chia làm: Hoàng cấp, huyền cấp,Địa cấp, Thiên cấp, Chí tôn cấp cùng Thần cấp!

Võ đạo tổng cộng có chín Đại cảnh giới: Khai Mạch Cảnh, Chân Khí cảnh, Hóa Linh Cảnh, Long Hổ Cảnh, Tông Sư Cảnh, Thiên Nhân Cảnh, Vương Hầu Cảnh, Hoàng Giả Cảnh, Chí Tôn Cảnh!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Một vạn năm sau
Chương 2: Thôn Thiên bí thuật
Chương 3: Hai toà chí tôn tượng
Chương 4: Hành hung cẩu nam nữ
Chương 5: Chấp pháp đường
Chương 6: Thanh lý môn hộ
Chương 7: Ông trời, đánh chết hắn!
Chương 8: Nam Cung Hiên
Chương 9: Trường Sinh Môn thánh tử
Chương 10: Tử Tiêu thần lôi
Chương 11: Trường Sinh tháp thí luyện
Chương 12: Lăng Tiêu thánh tử
Chương 13: Tiểu Kim Cương Quyền
Chương 14: Trường Sinh chí tôn kinh
Chương 15: Ngũ hành linh chủng
Chương 16: Tử Nguyệt hồ
Chương 17: Nam Cung Tình
Chương 18: Huyền Mẫu Xích Xà
Chương 19: Ngàn năm Chu Cáp
Chương 20: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ
Chương 21: Nhổ cỏ tận gốc
Chương 22: Thôn Thiên linh chủng
Chương 23: Vô Tự Thiên Thư
Chương 24: Trường Sinh thành, Linh dược các
Chương 25: Tiêu Mộc đại sư
Chương 26: Đệ tử ký danh
Chương 27: Nhị long hí châu
Chương 28: Hóa Long đan
Chương 29: Hoàn mỹ khí hải!
Chương 30: Giao Long thân thể
Chương 31: Cẩm Thiết các bị đập phá?
Chương 32: Cửu Dương phong
Chương 33: Long Hổ Phá Không quyền
Chương 34: Kiếm vô khuyết
Chương 35: Chiến Lâm Hạo Vũ!
Chương 36: Kim cương thần uy
Chương 37: Sát ý ngập trời
Chương 38: Bạo Vũ Lê Hoa Châm
Chương 39: Tam môn tuyệt học!
Chương 40: Cửu U huyết thống
Chương 41: Đùa giỡn Nam Cung Tình
Chương 42: Lâm Sơn xuất quan
Chương 43: Long Bạo thần thông
Chương 44: Trưởng lão cân nhắc quyết định hội nghị
Chương 45: Phong Vân Chưởng
Chương 46: Khái Nhiên Phó Hội
Chương 47: Đây mới thực sự là làm mất mặt a!
Chương 48: Đối chọi gay gắt
Chương 49: Lộ ra kế hoạch
Chương 50: Tới cửa vấn tội