Chương 1: Một vạn năm sau
Chương 2: Thôn Thiên bí thuật
Chương 3: Hai toà chí tôn tượng
Chương 4: Hành hung cẩu nam nữ
Chương 5: Chấp pháp đường
Chương 6: Thanh lý môn hộ
Chương 7: Ông trời, đánh chết hắn!
Chương 8: Nam Cung Hiên
Chương 9: Trường Sinh Môn thánh tử
Chương 10: Tử Tiêu thần lôi
Chương 11: Trường Sinh tháp thí luyện
Chương 12: Lăng Tiêu thánh tử
Chương 13: Tiểu Kim Cương Quyền
Chương 14: Trường Sinh chí tôn kinh
Chương 15: Ngũ hành linh chủng
Chương 16: Tử Nguyệt hồ
Chương 17: Nam Cung Tình
Chương 18: Huyền Mẫu Xích Xà
Chương 19: Ngàn năm Chu Cáp
Chương 20: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ
Chương 21: Nhổ cỏ tận gốc
Chương 22: Thôn Thiên linh chủng
Chương 23: Vô Tự Thiên Thư
Chương 24: Trường Sinh thành, Linh dược các
Chương 25: Tiêu Mộc đại sư
Chương 26: Đệ tử ký danh
Chương 27: Nhị long hí châu
Chương 28: Hóa Long đan
Chương 29: Hoàn mỹ khí hải!
Chương 30: Giao Long thân thể
Chương 31: Cẩm Thiết các bị đập phá?
Chương 32: Cửu Dương phong
Chương 33: Long Hổ Phá Không quyền
Chương 34: Kiếm vô khuyết
Chương 35: Chiến Lâm Hạo Vũ!
Chương 36: Kim cương thần uy
Chương 37: Sát ý ngập trời
Chương 38: Bạo Vũ Lê Hoa Châm
Chương 39: Tam môn tuyệt học!
Chương 40: Cửu U huyết thống
Chương 41: Đùa giỡn Nam Cung Tình
Chương 42: Lâm Sơn xuất quan
Chương 43: Long Bạo thần thông
Chương 44: Trưởng lão cân nhắc quyết định hội nghị
Chương 45: Phong Vân Chưởng
Chương 46: Khái Nhiên Phó Hội
Chương 47: Đây mới thực sự là làm mất mặt a!
Chương 48: Đối chọi gay gắt
Chương 49: Lộ ra kế hoạch
Chương 50: Tới cửa vấn tội