Chương 1: Huyết Luyện Tông (tu)
Chương 2: Công Đức Châu (thượng)
Chương 3: Công Đức Châu (hạ)
Chương 4: Mạng người không đáng giá
Chương 5: Lên làm quản sự
Chương 6: Giao đấu
Chương 7: Kiếm lời công đức (cầu thu gom)
Chương 8: Bị coi thường (lại cầu thu gom)
Chương 9: Tạ Nhược Lan
Chương 10: Lần thứ nhất giết người
Chương 11: Đại buôn bán
Chương 12: Sinh tử đấu (thượng)
Chương 13: Sinh tử đấu (hạ)
Chương 14: Ngươi cũng coi như thịt mỡ?
Chương 15: Lâm chưởng quỹ (thượng)
Chương 16: Lâm chưởng quỹ (hạ)
Chương 17: Cơ sở ngầm
Chương 18: Đa trọng tính cách nữ nhân
Chương 19: Làm mồi dụ
Chương 20: Trá kiền sở hữu giá trị thặng dư
Chương 21: Nữ ma đầu
Chương 22: Ngũ Hành Kiếm (cầu)
Chương 23: Kiểm kê thu hoạch
Chương 24: Khủng bố ma trùng
Chương 25: Công Đức Châu dành cho lựa chọn
Chương 26: Quái lạ tiểu hòa thượng
Chương 27: Cường hãn tiểu hòa thượng
Chương 28: Mỏ linh thạch
Chương 29: Công lao?
Chương 30: Tranh cướp mỏ linh thạch
Chương 31: Thượng phẩm phế linh thạch
Chương 32: To nhỏ công đức
Chương 33: Tụ Bảo Các Tần Ngạo Nhu (thượng)
Chương 34: Tụ Bảo Các Tần Ngạo Nhu (hạ)
Chương 35: Quả cảm người (cầu)
Chương 36: Nam Lương Quốc
Chương 37: Giết hoàng thượng (thượng)
Chương 38: Giết hoàng thượng (hạ)
Chương 39: Không chiếm được công đức
Chương 40: Xung đột
Chương 41: Ma môn luyện thể tu sĩ
Chương 42: Vĩnh Phúc trong cung bí mật
Chương 43: Đáng thương công chúa
Chương 44: Giải phong tầng thứ tư phong ấn
Chương 45: Linh tủy tôi cốt
Chương 46: Điểm cống hiến
Chương 47: Ngoại môn đệ nhất nhân (thượng)
Chương 48: Ngoại môn đệ nhất nhân (hạ)
Chương 49: Tông môn sáu tầng
Chương 50: La Uyển Oánh