Tuyệt Thế Vũ Thần II - Đô Úy 都 尉

Tuyệt Thế Vũ Thần II

Phần 2 còn một cái tên: Tuyệt Thế Võ Thần Phong Vân Tái Khởi

Lâm Phong sau khi xuyên qua Cửu Tiêu Đại Lục và trở thành Chú Tể nhưng lại phát hiện rằng Cửu Tiêu cũng chỉ là một mảnh đại lục của một góc băng sơn mà thôi.

Lâm Phong chuẩn bị đi thế giới rộng lớn hơn và bí mật của Hoa Quả Sơn tại Bát Hoang là gì?? Mời các bạn đọc tiếp phần 2 của bộ truyện này sẽ rõ.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Tịch mịch võ đạo!
Chương 2: Ra thế giới Cửu Tiêu
Chương 3: Đi tới Thần lục thế giới
Chương 4: Cút!
Chương 5: Lão Ngưu chủ nhân?
Chương 6: Đi thần vực
Chương 7: Công tử Thiên Khung
Chương 8: 3 nhà khảo hạch
Chương 9: Đỉnh cấp tề tụ
Chương 10: Làm nhục Lâm Phong!
Chương 11: Tiểu nhân đắc chí mặt mũi
Chương 12: La Trạch mở tiệc mời?
Chương 13: Phách lối nữa, phải giết ngươi!
Chương 14: Chiến Thành Ma
Chương 15: Chưa xong chiến đấu
Chương 16: Lão Ngưu chân thực lực
Chương 17: Im hơi lặng tiếng đại trận
Chương 18: La Trạch khiêu khích
Chương 19: Nếu có lần sau nữa, ai cũng không cứu được
Chương 20: Hiên Viên Mộc cổ quái
Chương 21: Lâm Phong bản lãnh thật sự
Chương 22: Muốn tranh đoạt, cũng phải tìm đối với người!
Chương 23: Tất cả thế lực mời chào
Chương 24: Tử Kiếm tông chủ
Chương 25: Càng phát ra thần bí Thần lục
Chương 26: Thành Sơn bị phạt
Chương 27: Gả hôn sự!
Chương 28: Chiến trong đột phá!
Chương 29: Thần hoàng binh khí xuất thế?
Chương 30: Ánh đỏ!
Chương 31: Tiến vào lối đi!
Chương 32: Gương không gian!
Chương 33: Thấu kính thủy tinh!
Chương 34: Lịch luyện 2 nữ
Chương 35: Chém chết La Trạch!
Chương 36: Đi trung tâm thần vực!!
Chương 37: Phá trận pháp!
Chương 38: Chỉ cần 1 ngay tức thì
Chương 39: Khảo hạch!
Chương 40: Quần công 2 nữ!
Chương 41: Cho ta định tội, các người có thể thử
Chương 42: Đạt Ma thủ đồ!
Chương 43: Tiếp nhận khiêu chiến!
Chương 44: Hàn tiên tử người!
Chương 45: Kính mảnh bí mật!
Chương 46: Lĩnh ngộ thời không 2 tầng đạo nghĩa
Chương 47: Tàn Hồn Địch!
Chương 48: Cửu Tiêu ẩn bên trong nguy cơ!
Chương 49: Kỳ Lân công tử!
Chương 50: Khiêu khích? Gây chuyện?