Chương 1: Trở lại dị giới xâm lấn trước đó ba tháng!
Chương 2: Chỉ bảo đệ nhất thiên tài!
Chương 3: Ngươi dạy học phương thức có vấn đề!
Chương 4: 1 vs 213
Chương 5: Tuyệt không nhường bi kịch tái diễn!
Chương 6: Ẩn giấu huyệt khiếu
Chương 7: Tam phương cướp người
Chương 8: Ý thức nguy cơ
Chương 9: Khiêu chiến đếm ngược thứ ba
Chương 10: Tôn Tiểu Thảo
Chương 11: Trả đũa!
Chương 12: Người trong nhà ngồi, phúc theo trên trời tới
Chương 13: Hoắc gia truyền nhân
Chương 14: Khiến cho hắn xéo đi!
Chương 15: Động viên đại hội!
Chương 16: Lục Giác Định Vị Pháp
Chương 17: Thiên phú khoảng cách
Chương 18: Ta ngả bài, kỳ thật ta là người trùng sinh!
Chương 19: Ta một quyền xuống, ngươi sẽ chết!
Chương 20: Thúc giục thẻ diệu dụng!
Chương 21: Khúc nhạc dạo ngắn
Chương 22: Linh Vương Mã Trường Phong!
Chương 23: Linh Vương vực!
Chương 24: Một tháng quá lâu, chỉ tranh sớm chiều!
Chương 25: Mạo muội hỏi một chút, ta có thể áp chính mình không?
Chương 26: Phế vật lợi dụng!
Chương 27: Đây là náo thế nào ra?
Chương 28: Cẩu thả thánh thủ đoạn!
Chương 29: Báo cáo tổng chỉ huy, chiến đấu đã kết thúc!
Chương 30: Có đổ máu mới có trưởng thành
Chương 31: Chân thực võ giả thế giới!
Chương 32: Chu Tiểu Vũ bày ra chuyện!
Chương 33: Ta hiện tại liền cho ngươi bàn giao!
Chương 34: Kỳ thật đây là một đợt hiểu lầm!
Chương 35: Đại nghịch chuyển!
Chương 36: Cả nước Võ Đạo đại hội!
Chương 37: Cho nên, mạnh lên đi!
Chương 38: Số một ban giám khảo biểu diễn!
Chương 39: Thỉnh Tiểu Chu hiệu trưởng dạy ta!
Chương 40: Cực Đạo Chân Mệnh Quyền!
Chương 41: Ta tại toàn tỉnh Võ Đạo đại hội, chờ các ngươi!
Chương 42: Từ Huệ Nhi kinh người phát hiện!
Chương 43: Hỏi lại, công tác của ngươi liền giữ không được!
Chương 44: Bên này phong cảnh còn không sai!
Chương 45: Chúc hắn hảo vận!
Chương 46: Toàn lưới bàn tán sôi nổi, võ đạo giới chấn động!
Chương 47: Không hiểu ngũ khí Chu hiệu trưởng!
Chương 48: Hơn phân nửa võ đạo giới đều tới!
Chương 49: Trần lão gia tử lửa giận!
Chương 50: Tiểu Chu hiệu trưởng phiêu?