Chương 1: Ta đã về, mà ngươi đi đâu?
Chương 2: Cảnh Cáo
Chương 3: Long Có Nghịch Lân
Chương 4: Động Tới Hẳn Phải Chết
Chương 5: Luôn Có Người Không Biết Sống Chết
Chương 6: Hiện Trường Ký Kết
Chương 7: Người sắp chết
Chương 8: Mộ Địa Ngươi
Chương 9: Đế Hoàng Tạp
Chương 10: Bối Cảnh Hắn, Không Người Có Thể Chọc
Chương 11: Phương Hạo Chết
Chương 12: Người Là Thứ Gì
Chương 13: Ai Đều Không Cứu Được Ngươi
Chương 14: Trong 3 Ngày, Đến Thỉnh Tội
Chương 15: Thất Phiến Môn
Chương 16: Chấn động
Chương 17: Quyền Hạn Không Đủ
Chương 18: Hiên Viên Hạo Thân Phận
Chương 19: Là Ai
Chương 20: Phong Vân
Chương 21: Cường Thế Bá Đạo
Chương 22: Đông Phương Hách Chấn Động
Chương 23: Thả Người
Chương 24: Hắn Cần Tiền Nộp Bảo Lãnh Sao
Chương 25: Nữ Nhân Cấp Bậc Nữ Hoàng
Chương 26: Chủ Nhân Nhà Ta
Chương 27: Có Chuyện Xưa Nam Nhân
Chương 28: Hiên Viên Ca Cao
Chương 29: Phương Gia Lựa Chọn
Chương 30: Chặn Lại
Chương 31: Toàn Bộ Diệt
Chương 32: Khí Thế
Chương 33: Đạp Huyết Mà Đi
Chương 34: Phương Gia Tận Thế
Chương 35: Thất Phiến Môn Có Thể Cứu Sao
Chương 36: Bị Hố
Chương 37: Lạnh Nhạt Bá Đạo
Chương 38: Tư Vị Khó Hiểu
Chương 39: Áy Náy Tự Trách
Chương 40: Cường Thế
Chương 41: Dọa Đến Công Chúa
Chương 42: Công Địch
Chương 43: Diệp Khuynh Hoàng Hiếu Kỳ
Chương 44: Kia, Phụ Thân Ta Đâu
Chương 45: Tân Gia
Chương 46: Diệp Khuynh Hoàng Tới Chơi
Chương 47: Tán Gái
Chương 48: Làm Cơm
Chương 49: Đưa Tiễn Giai Nhân
Chương 50: Phong Cảnh Vô Hạn Sau Lưng