Chương 1: Cao thủ bị trục xuất.
Chương 2: Khu C số 47
Chương 3: Ca đêm
Chương 4: Cao thủ thần bí.
Chương 5: Kĩ năng phối hợp.
Chương 6: Ô Thiên Cơ.
Chương 7: Ám Dạ Miêu Yêu.
Chương 8: Cá chết lưới rách.
Chương 9: Đôi tay của Diệp Tu.
Chương 10: Tên vô sỉ.
Chương 11: Thiếu người thì thêm tui.
Chương 12: Huyệt Động Nhền Nhện (1).
Chương 13: Toàn Chức Cao Thủ Chương 13. Huyệt Động Nhền Nhện (2)
Chương 14: Huyệt Động Nhền Nhện (3)
Chương 15: Huyệt Động Nhền Nhện (4)
Chương 16: BOSS Lãnh Chúa (1)
Chương 17: BOSS Lãnh Chúa (2).
Chương 18: BOSS Lãnh Chúa (3).
Chương 19: BOSS Lãnh Chúa (4)
Chương 20: BOSS Lãnh Chúa (5)
Chương 21: Trời đã sáng
Chương 22: Diệp Thu giải nghệ (1)
Chương 23: Diệp Thu giải nghệ (2)
Chương 24: Kỷ lục phó bản
Chương 25: “Có nghe chụy nói không hả?”
Chương 26: Quên xem hướng dẫn rồi.
Chương 27: Xem hướng dẫn
Chương 28: Tiêu chuẩn chuyên nghiệp
Chương 29: “Đội Chiếm Đầu”
Chương 30: Hai máy kiếm ẩn
Chương 31: Đây là một nhân tài
Chương 32: Cò kè mặc cả.
Chương 33: Đến làm trò cười.
Chương 34: Đánh mạnh bạo hơn đi.
Chương 35: Một Đợt Sóng Xô (1)
Chương 36: Một Đợt Sóng Xô (2).
Chương 37: Một Đợt Sóng Xô (3).
Chương 38: Đánh thế nào?
Chương 39: Trại Ân Băng Sương
Chương 40: Kỷ lục đổi mới
Chương 41: Rút rất dứt khoát
Chương 42: Treo giá
Chương 43: Toàn Chức Cao Thủ Chương 43. Không cần mục sư
Chương 44: Thu phí.
Chương 45: Hướng dẫn nguyên mẫu.
Chương 46: Vinh Quang dễ như chơi
Chương 47: Tôi chơi tán nhân
Chương 48: Thiên biến vạn hóa
Chương 49: Thật sự không biết chơi
Chương 50: Lại lần nữa.