Chương 1: Thiếu niên Lâm Tầm
Chương 2: Đao triện Linh Văn
Chương 3: Dẫn Quang Linh Văn
Chương 4: Quặng mỏ lao ngục
Chương 5: Cảnh giới tu hành
Chương 6: Muốn cầu cạnh mình
Chương 7: Hành Quân Quyền pháp
Chương 8: Hộ vệ thống lĩnh
Chương 9: Linh Văn chi diệu
Chương 10: Chiến đấu đột khởi
Chương 11: Chân tướng
Chương 12: Phá giải bí bảo
Chương 13: Chúng tinh chi môn
Chương 14: Huyết sắc môn hộ
Chương 15: Tâm Mạch Tứ Huyệt
Chương 16: Đại Trí Cận Yêu
Chương 17: Thông thiên chi môn
Chương 18: Tiểu Minh Thần Thuật
Chương 19: Niết Bàn trùng sinh
Chương 20: Luyện thần chi diệu
Chương 21: Thu hoạch liên tục
Chương 22: Dong Nham Cự Lang
Chương 23: Trắng trợn cướp đoạt bảo vật
Chương 24: Lục Tự Đao Quyết
Chương 25: Nơi táng thân
Chương 26: Hủy thi diệt tích
Chương 27: Xích Huyết Biên Bức
Chương 28: Trợn mắt hốc mồm
Chương 29: Mở Ngũ Hành phủ
Chương 30: Võ đạo chi cảnh
Chương 31: Biến cố thay nhau nổi lên
Chương 32: Tuyệt thế trọng bảo
Chương 33: Nàng gọi Hạ Chí
Chương 34: Mưa gió đến
Chương 35: Cửa thôn ám sát
Chương 36: Xuất quỷ nhập thần
Chương 37: Bóng mâu như huyễn
Chương 38: Nhất kích tất sát
Chương 39: Linh Khí Giới Chỉ
Chương 40: Tử Diệu Chi Tệ
Chương 41: Thắp sáng tinh thần
Chương 42: Bị ngược thảm rồi
Chương 43: Thể phách chi biến
Chương 44: Thiên Ngoại Lưu Hồng
Chương 45: Lạ lẫm khách đến thăm
Chương 46: Tứ Quý Trân Nhưỡng
Chương 47: Tặng lấy lệnh bài
Chương 48: Linh Văn chiến cảnh
Chương 49: Kim sắc thú trảo
Chương 50: Tu hú chiếm tổ chim khách