Ta Thật Không Muốn Làm Thánh Tử (Ngã Chân Bất Tưởng Đương Thánh Tử) - Mại Manh Bất Khả Sỉ

Ta Thật Không Muốn Làm Thánh Tử (Ngã Chân Bất Tưởng Đương Thánh Tử)

Bạch tiểu phàm xuyên qua dị giới, hai đời làm người, thiên phú cực cao, trở thành đạo tông chiến lực mạnh nhất Kiếm Các các chủ duy nhất thân truyền đệ tử!

Nhưng là bạch tiểu phàm lại vô cùng buồn rầu, hắn không nghĩ nổi danh, chỉ nghĩ tại đây kỳ quái thế giới không chạm vào bất luận cái gì nguy hiểm, sống lâu mấy năm.

Cho nên hắn nỗ lực điệu thấp, nỗ lực luyện công, nỗ lực tránh thoát hết thảy hố.

Chẳng sợ sư phụ viên tịch, hắn đều chỉ là rất xa tế bái, sợ bị người nào nhớ thương thượng.

Mà loại này vững vàng phong cách, vẫn luôn bảo trì tới rồi Thánh Tử tuyển chọn ngày này……

P/s: Main rất giống Bạch Tiểu Thuần nha ae...

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Ta hiện tại chạy, không ai có khả năng phát hiện a?
Chương 2: Ta có một ngụm cuồn cuộn khí
Chương 3: Ta có một ngụm cuồn cuộn khí, có thể trảm thiên địa nhật nguyệt tinh
Chương 4: Lời đồn hại chết người
Chương 5: Ứng chiến sách
Chương 6: Lưu Thông tới
Chương 7: Bị ép ra tay
Chương 8: Một chiêu chế địch
Chương 9: Kiếm ý ngút trời
Chương 10: Mạc Linh Lung tới chơi
Chương 11: Một kiếm phá Tinh Hà
Chương 12: Mạc Linh Lung ước chiến
Chương 13: Cự tuyệt thánh nữ
Chương 14: Tiến đến thánh địa
Chương 15: Thánh địa sủng nhi
Chương 16: Trảm dị thú
Chương 17: Chỉ điểm sai lầm
Chương 18: Ta không cần
Chương 19: Nhất Kích Tất Sát
Chương 20: Tầng thứ ba dị tượng
Chương 21: Điện Linh hiện thân
Chương 22: Thánh Chủ ban thưởng
Chương 23: Chọn kém nhất
Chương 24: Khiếp sợ mọi người
Chương 25: Khách khanh trưởng lão
Chương 26: Phản hồi Đạo Tông
Chương 27: Thụ đạo trưởng lão
Chương 28: Đủ quân số giảng võ đường
Chương 29: Truyền thụ kiếm đạo
Chương 30: Có người đột phá
Chương 31: Cái này không hợp thói thường
Chương 32: Trước bão táp yên lặng
Chương 33: Không cách nào cự tuyệt
Chương 34: Thụ đạo bắt đầu
Chương 35: Đạo bia lại chơi ta
Chương 36: Làm sao đều tại bịp ta
Chương 37: Ta chie tưởng đê điều a
Chương 38: Bị ép dẫn đầu
Chương 39: Nhất kích tất sát
Chương 40: Chưởng giáo đám bọn chúng âm mưu
Chương 41: Dị tượng bộc phát
Chương 42: Bị lợi dụng?
Chương 43: Quá mạnh mẽ!
Chương 44: Cửa đá hiện
Chương 45: Cửa đá mở ra
Chương 46: Đưa tới cửa cơ duyên?
Chương 47: Cửu Cửu Thiên Lôi Kiếp
Chương 48: Chí Tôn Thiên Hoàng Đan?
Chương 49: Quá không biết xấu hổ
Chương 50: Ta bị ép buộc a