Thần Hồn Chí Tôn - Bát Dị

Thần Hồn Chí Tôn

Con đường võ đạo, vĩnh viễn không có điểm dừng, là nghịch thiên cải mệnh, vượt mọi chông gai hành trình.

Vạn năm trước, kinh thiên hạo kiếp, vô số tông môn gia tộc hủy diệt, rất nhiều như mây cường giả ngã xuống;

Vạn năm sau, chán nản thành nhỏ, thiếu niên Trác Văn từ trong thấp kém quật khởi, truy tìm bậc cha chú tung tích, bước lên nghịch thiên cải mệnh con đường võ đạo.

Vì tình, cam nguyện máu nhuộm trời xanh; vì nghĩa, dũng xông đầm rồng hang hổ; vì yêu, một tay che trời nhật nguyệt; vì thiên hạ, ngã xuống chư thần, nứt toác thiên đạo!

Ba thước thanh phong chấn cửu tiêu, chư thiên vạn linh đều thần phục; dù có hàng vạn hàng nghìn cường địch ngăn trở, máu nhuộm thanh thiên chung không hối!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Tàn tạ Ngọc đỉnh
Chương 2: Quỷ dị Ngọc đỉnh Khải hồn
Chương 3: Liên tục đột phá
Chương 4: Cường thế Trác Văn
Chương 5: Đến từ Trác Văn trả thù
Chương 6: Lần nữa đột phá, Thần Dũng cảnh
Chương 7: Huyết tinh giết chóc
Chương 8: Tam Long Ngâm
Chương 9: Chấn kinh diễn võ trường
Chương 10: Trác Đỉnh Thiên sát cơ
Chương 11: Lần nữa đột phá
Chương 12: Tam sinh Khải hồn
Chương 13: Vỡ vụn Giác Hồn bia
Chương 14: Kết thúc
Chương 15: Trận thế tiểu nhân
Chương 16: Tiềm Long vệ
Chương 17: Chấn nhiếp
Chương 18: Ba đại các chủ đến
Chương 19: Đánh cược ba chiêu
Chương 20: Trác Văn đối chiến Trác Thiên
Chương 21: Thông huyền chi cảnh
Chương 22: Tấn cấp Tráng Phủ cảnh
Chương 23: Yêu nghiệt thiên tư
Chương 24: Thanh danh vang dội
Chương 25: Đùa giả làm thật
Chương 26: Liệt Dương Tuyệt
Chương 27: Hoa Hồng Đen
Chương 28: Dục cầm cố túng
Chương 29: Bạo Huyết Thú Thể
Chương 30: Hồn kỹ tiến hóa
Chương 31: Thi đấu trong tộc bắt đầu
Chương 32: Khác loại ra sân phương thức
Chương 33: Huyết Liêu Sát
Chương 34: Thủ thắng
Chương 35: Khiêu chiến
Chương 36: Đỉnh phong va chạm
Chương 37: Lần nữa đánh nổ
Chương 38: Kết thúc cùng ban thưởng
Chương 39: Đã từng huy hoàng
Chương 40: Hóa Long trì
Chương 41: Ngươi đại gia Long gia
Chương 42: Tấn cấp Hồn Biến cảnh
Chương 43: Vương Tranh khiêu khích
Chương 44: Một quyền chi uy
Chương 45: Vạn Năm Huyền Băng trì
Chương 46: Ngũ Trảo Kim Long Long khí
Chương 47: Hàn Vũ
Chương 48: Lân Hổ thú
Chương 49: Xâm nhập hang động
Chương 50: Băng Sát Hàn châu