Chương 1: Mệnh hồn, phế! Đính hôn, hủy!
Chương 2: Thức tỉnh! Thần cấp mệnh hồn!
Chương 3: Sau một tháng, gia tộc thi đấu!
Chương 4: Cùng ta so mệnh hồn? Ngươi xứng sao?
Chương 5: Chư Thiên Thần Ma Tháp!
Chương 6: Thiên Thư mệnh hồn tấn cấp! Long Tượng Chiến Thể Quyết!
Chương 7: Tô gia! Ác độc như vậy!
Chương 8: Linh dược, là ngươi trộm!
Chương 9: Vô sỉ cực điểm!
Chương 10: Ngươi, động người nhà của ta! Ta, giết cả nhà ngươi!
Chương 11: Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi hối hận!
Chương 12: Thiên Nhãn mệnh hồn! Đạo thứ hai mệnh hồn xuất hiện!
Chương 13: Ta cảm thấy, ngươi giết không được ta!
Chương 14: Hoàng cấp lục phẩm! Nhất Tự Điện Kiếm!
Chương 15: Làm khó dễ!
Chương 16: Lăng Vân thứ nhất, ngoài ta còn ai!
Chương 17: Cướp ta quái?
Chương 18: Phế ngươi tu vi!
Chương 19: Thái Thượng trưởng lão! Lý Thuần Dương!
Chương 20: Chữa thương
Chương 21: Vướng víu?
Chương 22: Nhất Tự Điện Kiếm tầng thứ hai! Lĩnh ngộ!
Chương 23: Hắn xứng sao?
Chương 24: Gặp vận may mà thôi!
Chương 25: Không lăn? Vậy liền, chết!
Chương 26: Ta nhường ngươi đi rồi sao?
Chương 27: Ngày đó khuất nhục, gấp trăm lần hoàn trả!
Chương 28: Hiểu lầm?
Chương 29: Cùng ta liều? Ngươi có tư cách đó sao?
Chương 30: Hình đường? Rất đáng gờm sao?
Chương 31: Nhớ kỹ! Ta tên, Diệp Tinh Hà!
Chương 32: Ngươi này dưa bảo đảm quen biết sao?
Chương 33: Tô gia kinh khủng!
Chương 34: Tô Tình Tuyết muốn đính hôn!
Chương 35: Tàng bảo đồ
Chương 36: Cửu Dương Chân Nguyên đan
Chương 37: Lôi đình cự hổ nội đan!
Chương 38: Này chút, có đủ hay không?
Chương 39: Ngươi, cũng xứng cùng ta so?
Chương 40: Thiệp cưới, ta tiếp!
Chương 41: Luyện! Long Tượng Chiến Thể Quyết!
Chương 42: Tô gia đại hôn!
Chương 43: Đương nhiên là lựa chọn tin tưởng nàng nha!
Chương 44: Này một trận chiến, ta tiếp!
Chương 45: Tiêu Hãn Hải! Đến!
Chương 46: Đem bọn hắn, đều giết!
Chương 47: Không nên ép ta, đánh mặt của ngươi?
Chương 48: Diệp Tinh Hà, cút ra đây!
Chương 49: Diệp Tinh Hà, không có võ hồn?
Chương 50: Phản bội