Chương: Đại Hoang
Chương 1: Triều khí bừng bừng
Chương 2: Cốt văn
Chương 3: Tế Linh
Chương 4: Tắm thuốc
Chương 5: Nâng đỉnh
Chương 6: Chuẩn bị
Chương 7: Ngô Mộc Sào
Chương 8: Thanh Lân Ưng
Chương 9: Hung uy
Chương 10: Tổ khí
Chương 11: Phản tổ
Chương 12: Bí Cốt Bảo Thư
Chương 13: Nộ
Chương 14: Ngang ngược
Chương 15: Nhóc tỳ ra oai
Chương 16: Chịu thua
Chương 17: Bảo Thuật
Chương 18: Sơn lâm bạo động
Chương 19: Tranh đoạt
Chương 20: Kinh biến
Chương 21: Toan Nghê
Chương 22: Địch
Chương 23: Chém giết
Chương 24: Bảo cụ
Chương 25: Tế linh Bái thôn
Chương 26: Đánh bại
Chương 27: Kết thúc
Chương 28: Phong vân chuyển động
Chương 29: Di luân du phu
Chương 30: Tiểu Cô Sơn Trấn
Chương 31: Tẩy lễ
Chương 32: Lột xác kinh người
Chương 33: Thiên tài
Chương 34: Ngôi làng kinh khủng
Chương 35: Sốc nặng
Chương 36: Trở mặt
Chương 37: Ngang ngược
Chương 38: Quyết đấu Bảo Thuật
Chương 39: Mạnh và yếu
Chương 40: Liễu thần
Chương 41: Cường giả
Chương 42: Sóng lớn cuộn trào
Chương 43: Tứ đại cường giả
Chương 44: Chấn động
Chương 45: Điềm báo
Chương 46: Sâu trong dãy núi
Chương 47: Tai họa kéo đến
Chương 48: Họa loạn đại địa
Chương 49: Máu chảy mười vạn dặm

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI