Chương 1: Thiên hàng nhẫn
Chương 2: Đột kích ngược bắt đầu từ bây giờ
Chương 3: Lần thứ hai nhận thưởng
Chương 4: Lấy một địch một trăm
Chương 5: Triệu gia quyền không truyền ra ngoài
Chương 6: Ca ca
Chương 7: Mượn đề tài để nói chuyện của mình
Chương 8: (Đánh cược)
Chương 9: Xoạt tiếng tăm trị
Chương 10: (Piano đại sư)
Chương 11: Lần thứ nhất diễn tấu
Chương 12: Lại là hắn
Chương 13: Tống Nghiễn cứu mỹ nhân
Chương 14: Cấp A tội phạm truy nã
Chương 15: Tiền đồ vô lượng
Chương 16: Nữ thần ước hẹn
Chương 17: Scandal cũng có thể trướng tiếng tăm trị
Chương 18: Giải thi đấu chuẩn bị mở mới mời
Chương 19: Vu oan giá họa
Chương 20: Lại đánh vào thần thông
Chương 21: Thông hiểu đạo lí
Chương 22: Mãn phân văn
Chương 23: Lại thấy hẻm nhỏ
Chương 24: Bị xem quang
Chương 25: Lật đổ
Chương 26: Đá quán
Chương 27: Thiên tài
Chương 28: Diêm Vĩ Dân sinh bệnh
Chương 29: Nam Cung Tuấn
Chương 30: Đệ nhất hoàn khố
Chương 31: Nam Cung gia sức ảnh hưởng
Chương 32: Ông lão quan tâm
Chương 33: Phục kích
Chương 34: Triệu Phượng Dương cho mời
Chương 35: Em gái tìm cho ta khối đậu hũ đến
Chương 36: Võ đạo liên minh
Chương 37: Bao Nhất Đao
Chương 38: Theo nghiễn ca có thịt ăn
Chương 39: Báo cáo lão sư
Chương 40: Cầm phòng
Chương 41: Vong Linh Huyễn Tưởng Khúc
Chương 42: May mắn thông qua
Chương 43: Tống Tuyết
Chương 44: Độc thân nhà trọ
Chương 45: Tống Tuyết suy đoán
Chương 46: Hai mẹ con khiếp sợ
Chương 47: Sinh Mệnh thần quang
Chương 48: Rất bạo lực
Chương 49: Hả giận
Chương 50: Piano đấu vòng loại