Chương 1: Màu vàng trái tim
Chương 2: Nhất Khí Kiếm
Chương 3: Luyện Khí Cảnh hai tầng
Chương 4: Cụt tay
Chương 5: Diệp Lâm sắc mặt
Chương 6: Hắc Phong sơn mạch
Chương 7: Hắc Linh Thảo
Chương 8: Giết ngược lại
Chương 9: Phá Chướng đan
Chương 10: Bắt đền
Chương 11: Ngoại môn thi đấu
Chương 12: Kim Quang Kiếm Pháp hiển uy
Chương 13: Kiếm chém Cuồng Đồ
Chương 14: Bại Lỗ Sơn
Chương 15: Có dám đánh một trận!
Chương 16: Ngoại môn đệ nhất
Chương 17: Thưởng cho
Chương 18: Không gian giới chỉ
Chương 19: Lâm trận đột phá
Chương 20: Cấm chế bên trong
Chương 21: Tiến vào nội môn
Chương 22: Kim Lưu Vân
Chương 23: Mộ huyệt
Chương 24: Màu máu bộ xương
Chương 25: Cuộc chiến sinh tử
Chương 26: Lưu Tinh chỉ
Chương 27: Thượng Quan Bộ chết
Chương 28: Thân thế mẫu thân
Chương 29: Chính danh
Chương 30: Hôn ước
Chương 31: Khống tâm thuật
Chương 32: Đào tẩu
Chương 33: Kiếm thuật Thiên Thê
Chương 34: Đăng đỉnh
Chương 35: Khoái Kiếm
Chương 36: Khống chế
Chương 37: Đồng thời khiêu chiến
Chương 38: Danh tiếng vang xa
Chương 39: Giáo huấn Trương Nhất
Chương 40: Huyễn Linh Đan
Chương 41: Thanh Phong bí cảnh
Chương 42: Thanh Phong Hoa
Chương 43: Sa Khô đội trưởng
Chương 44: Cường lực con rối
Chương 45: Long Linh thạch
Chương 46: Tán thành
Chương 47: Kim Lang
Chương 48: Sát thủ thật giàu có
Chương 49: Thanh Vân thành
Chương 50: Đối chiến Đệ Nhị Thiên