Chương 1: Tiểu lão công
Chương 2: Đệ nhất mỹ nữ
Chương 3: Ta nữ nhân
Chương 4: Mỹ nữ đồng học?
Chương 5: Mỹ nữ Phó hiệu trưởng
Chương 6: Trả thù
Chương 7: Bạch Mẫu Đơn
Chương 8: Thôi cung quá huyết
Chương 9: Ngươi thật bẩn
Chương 10: Ném ra
Chương 11: Cuồng Y tên
Chương 12: Biển Thước tái thế
Chương 13: Tần ca
Chương 14: Đóng cái dấu
Chương 15: Đánh là tình
Chương 16: Ưng Chuẩn
Chương 17: Quy củ
Chương 18: Theo ngươi lăn lộn
Chương 19: Gấu ôm
Chương 20: Không phải bảo tiêu là tiểu đệ
Chương 21: Tu La Đế Thiên
Chương 22: Thanh Long
Chương 23: Không biết vị hôn thê
Chương 24: Oan gia ngõ hẹp
Chương 25: Lão Yêu bị bắt
Chương 26: Thiên Tổ gió đông
Chương 27: Kim Bảng cao thủ
Chương 28: Thân huynh đệ
Chương 29: Xếp hạng lão tứ
Chương 30: Đã biết
Chương 31: 5 sao nhà hàng
Chương 32: Nhiệt huyết vẫn tại
Chương 33: Mười chân vẫn là 100 ngàn?
Chương 34: Sợ quỷ sao?
Chương 35: Thần Giáo
Chương 36: Mỗi ngày ăn
Chương 37: Người trong nghề
Chương 38: Trị liệu
Chương 39: Thất bại thăm dò
Chương 40: Quên tổ tông đồ vật
Chương 41: Kim Đan chi uy
Chương 42: Hắc Mẫu Đơn
Chương 43: Thánh Tông
Chương 44: Tần mụ
Chương 45: Tranh thủ hạnh phúc
Chương 46: Thiên Diện
Chương 47: Thánh Tông người đến
Chương 48: Không dám động thủ
Chương 49: Thả đi Hàn Băng
Chương 50: Người giả bị đụng