Huyền Thiên Hồn Tôn - Ám Ma Sư

Huyền Thiên Hồn Tôn

Thiên Huyền đại lục!

Uy chấn thiên hạ Tiêu Dao hồn hoàng Diệp Tiêu Dao, bất ngờ ở Huyền vực ngã xuống!

Trăm năm sau, hắn sống lại với Lưu Vân quốc Tinh Huyền học viện bị người bắt nạt học viên Diệp Huyền trên người, từ bị người trào phúng phế võ hồn, chết mạch, đến trong truyền thuyết nghịch thiên tam sinh võ hồn, hắn từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục lữ trình!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Phần đệm
Chương 2: Sống lại
Chương 3: Lãnh Dĩnh Oánh
Chương 4: Vân Ngạo Tuyết
Chương 5: Hương diễm trị liệu
Chương 6: Thị trường giao dịch
Chương 7: Huyết lan đảm
Chương 8: Luyện dược sư hiệp hội
Chương 9: Bắt nạt tới cửa
Chương 10: Trứng nát
Chương 11: Khiếp sợ hội trưởng
Chương 12: Ba cái cùng tiến lên
Chương 13: Cửu Huyền Ngạo Thế quyết
Chương 14: La giáo quan
Chương 15: Thi giáo
Chương 16: Mỹ nữ đối luyện
Chương 17: Trả lễ lại
Chương 18: Quỳ xuống đất xin tha
Chương 19: Giáo huấn Chu Ngạn
Chương 20: Trữ vật giới chỉ
Chương 21: Xin viện trợ khu
Chương 22: Đại sư a
Chương 23: Đại địa võ hồn
Chương 24: Tam sinh võ hồn
Chương 25: Tu luyện trung tâm
Chương 26: Tụ Linh trận
Chương 27: Âm mưu quỷ kế
Chương 28: Liên tục đột phá
Chương 29: Hãm hại
Chương 30: Ni cô cũng điên cuồng
Chương 31: Ngậm máu phun người
Chương 32: Khẩu vị thật nặng
Chương 33: Hồn sư tháp
Chương 34: Sinh mệnh võ hồn
Chương 35: Địa võ sư
Chương 36: Nhận ta làm chủ
Chương 37: Mạnh mẽ làm mất mặt
Chương 38: Cuối cùng cũng thấy đại sư
Chương 39: Thành tâm lĩnh giáo
Chương 40: Luyện chế võ hồn
Chương 41: Sâu không lường được
Chương 42: Cuối kỳ đại khảo
Chương 43: Cùng đến khiêu khích
Chương 44: Nữ thần tụ hội
Chương 45: Hai cái cùng tiến lên
Chương 46: Tiêu Dao Du
Chương 47: Hung hăng
Chương 48: Đột phá Linh Võ Cảnh
Chương 49: Lửa giận ngút trời
Chương 50: Lâm Hùng tức giận

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI