Chương 1: Võ Đế trọng sinh!
Chương 2: Hành hình
Chương 3: Một bầy kiến hôi!
Chương 4: Một chiêu toàn diệt!
Chương 5: Còn có ai!
Chương 6: Một kiếm phá trận!
Chương 7: Xem thật kỹ một chút trong tay ngươi kiếm đi!
Chương 8: Vẫn như cũ một chiêu!
Chương 9: Người nào ngăn ta... Chết!
Chương 10: Thế không thể đỡ!
Chương 11: Võ Hồn!
Chương 12: Thế giới này không ai có thể uy hiếp ta!
Chương 13: Ta tới đón ngươi về nhà
Chương 14: Tuyệt tình Tiêu sương!
Chương 15: Sẽ phản quang đan dược
Chương 16: Thập phẩm đan dược!
Chương 17: Luyện đan cơ sở quá kém
Chương 18: Đoán cốt Túy Thể
Chương 19: Thần thức cảnh giới
Chương 20: Man Hoang sơn mạch
Chương 21: Điên cuồng thăng cấp!
Chương 22: Mảnh vụn linh hồn
Chương 23: Hút ra đến
Chương 24: Đột phá Võ Sĩ!
Chương 25: Ngươi lại cũng là cái Võ Hồn giác tỉnh giả
Chương 26: Đại trưởng lão âm mưu!
Chương 27: Thức tỉnh Võ Hồn!
Chương 28: Tuyệt thế Võ Hồn!
Chương 29: Vũ cử
Chương 30: Ngậm máu phun người!
Chương 31: Kinh diễm một quyền!
Chương 32: Tấn cấp thi đấu
Chương 33: Huyền cấp Võ Hồn
Chương 34: Huyền cấp Võ Hồn rất đáng gờm sao?
Chương 35: Thiên cấp Võ Hồn!!!
Chương 36: Một chỉ, một chỉ, vẫn là một chỉ!
Chương 37: Để lộ chân tướng
Chương 38: Chân tướng rõ ràng
Chương 39: Đừng!
Chương 40: Thành chủ mời
Chương 41: Thần thức năng lực
Chương 42: Tẩy tinh phạt tủy
Chương 43: Các ngươi là thay phiên đến, vẫn là cùng tiến lên?
Chương 44: Không chịu nổi một kích!
Chương 45: Đánh mặt Khương gia!
Chương 46: Âm mưu lưới lớn
Chương 47: Khí thế hung hung!
Chương 48: Thành chủ giá lâm
Chương 49: Giác tỉnh giả va chạm mạnh!
Chương 50: Phát rồ!