Chương 1: Diệp Chân bí mật
Chương 2: Hạt giống nhân tuyển
Chương 3: Cự thử
Chương 4: Bình An Châu dị biến
Chương 5: Thận Long Châu
Chương 6: Ngư Long đạo
Chương 7: Thống khoái
Chương 8: Tông môn đại điện
Chương 9: Ngươi cũng xứng?
Chương 10: Không phục lại đến
Chương 11: Đêm khuya phục kích
Chương 12: Triệu quản sự niềm vui
Chương 13: Có khác Càn Khôn?
Chương 14: Trước mặt mọi người treo giải thưởng
Chương 15: Hạng nhất
Chương 16: Vận khí chi luận
Chương 17: Triệu quản sự hảo lễ
Chương 18: Nếu muốn vấn đạo trước đúc gan
Chương 19: Tiên thiên tịnh thể
Chương 20: Liên tiếp đột phá
Chương 21: Ngư Long Cửu Biến
Chương 22: Diệp Chân ưu thế
Chương 23: Kim Nguyên Bảo hối hận
Chương 24: Tuyển bí tịch phong ba
Chương 25: Tông môn nhiệm vụ
Chương 26: Xui xẻo Hồng Báo
Chương 27: Hoa Ly nguyên nhân bệnh
Chương 28: Huyễn Ảnh Xà Vương
Chương 29: Dị biến
Chương 30: Tông môn cấm địa
Chương 31: Lời hứa ngàn vàng
Chương 32: Hai cái đồ hèn nhát
Chương 33: Bí mật
Chương 34: Tức giận Mã Hồn
Chương 35: Diệp Chân hành động kinh người
Chương 36: Ngươi có dám hay không?
Chương 37: Liều mạng?
Chương 38: Thu hoạch lớn nhất
Chương 39: Đặc thù ban thưởng
Chương 40: Chân truyền bản chép tay
Chương 41: Lần nữa đột phá
Chương 42: Nhất Khí Hỗn Nguyên Công
Chương 43: Tử dục nuôi mà thân không đợi
Chương 44: Ám Hương
Chương 45: Bí động hủy?
Chương 46: Chủ phong chấn động
Chương 47: Quá Sơn Phong
Chương 48: Quá Sơn Phong tài phú
Chương 49: Ly Thủy Tông
Chương 50: Chân Nguyên Kiếm Chỉ