Chương 1: Mở mắt ra liền là tịnh thân phòng
Chương 2: Ta kê nhi không thấy
Chương 3: Tiểu thái giám Lưu Cẩn
Chương 4: Nữ trang đại lão sao!
Chương 5: Đáng tiếc là tên thái giám a!
Chương 6: Khảo giáo
Chương 7: Chấp chưởng Hoàng Sử thành
Chương 8: Hoàng thất bí tàng
Chương 9: Đều là lão quái vật
Chương 10: Ta muốn luyện Quỳ Hoa!
Chương 11: Bật hack nhân sinh
Chương 12: Một lòng đọc Đạo Tàng
Chương 13: Chúng ta người có học thức
Chương 14: Non nớt Quyền Thần
Chương 15: Cả đời cúi đầu bái Dương Minh
Chương 16: Thiếu niên Thái Tử
Chương 17: Một đời vua một đời thần
Chương 18: Tân nhiệm đốc chủ
Chương 19: Cường hoành thuộc hạ
Chương 20: Thú vị, thú vị!
Chương 21: Đế vương tâm thuật
Chương 22: Ra oai phủ đầu [ cầu đề cử, cất giữ ]
Chương 23: Bản gia lòng dạ rộng rãi!
Chương 24: Các lão mưu quốc lời hay
Chương 25: Không nghĩ ra Đại tổng quản
Chương 26: Lưu Cẩn người đào mộ
Chương 27: Đô đốc chủ uy áp Trấn Phủ Ti!
Chương 28: Sợ mất mật chỉ huy sứ!
Chương 29: Còn xin Các lão dạy ta!
Chương 30: Trịnh Hòa bảo thuyền
Chương 31: Một phong mật hàm
Chương 32: Muốn cho hắn vong trước tiên khiến cho cuồng!
Chương 33: Trên đường gặp nhau
Chương 34: Hoàng thất từ đường Võ Đang sơn
Chương 35: Đô đốc chủ bái sơn
Chương 36: Chúng ta nghênh đón là khâm sai!
Chương 37: Ngươi rốt cuộc là ai!
Chương 38: Phật pháp tinh thâm đốc chủ
Chương 39: Dịch Cân Kinh phiên bản
Chương 40: Lão hòa thượng suy nghĩ nhiều quá!
Chương 41: Tung Dương thư viện
Chương 42: Chúng ta phần tử trí thức còn gì phải sợ!
Chương 43: Quan trường lão hồ ly
Chương 44: Mất khống chế Đô đốc chủ
Chương 45: Tìm kinh
Chương 46: Tân Khí Vận điểm thu hoạch được phương thức!
Chương 47: Bản đốc chủ là ác nhân sao?
Chương 48: Chỉ nhìn người nào càng cờ cao thêm một bậc!
Chương 49: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Chương 50: Đến một chí giao có thể nhắm mắt rồi!