Chương 1: Cách mặt đất ba thước có thần minh
Chương 2: Tiếng như kiếm, lời như đao
Chương 3: Không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người
Chương 4: Điên cuồng đổ ước
Chương 5: Cửu trọng tổ giai
Chương 6: Theo thiên đường tới địa ngục
Chương 7: Lại nổi sóng
Chương 8: Tượng thần hiển linh
Chương 9: Ta làm Tông chủ
Chương 10: Hồng Mông Thiên Đạo
Chương 11: Đại Thiên mệnh thuật, Thiên Mệnh Thần Mâu
Chương 12: Huyễn Thiên Kiều
Chương 13: Ngươi sắp chết
Chương 14: Như nằm mơ
Chương 15: Tam đại hồn cung
Chương 16: Miệng quạ đen
Chương 17: Ngươi đi theo ta đi
Chương 18: Toàn trường phải sợ hãi
Chương 19: Chân Long cổ thể
Chương 20: Mục tiêu công kích
Chương 21: Ta chưởng lôi đình, chúa tể sinh tử
Chương 22: Linh thú chết trứng
Chương 23: Lại tới
Chương 24: Giá trên trời
Chương 25: Chỉ bảo Dạ Thương Ưng
Chương 26: Vũ nhục IQ ăn cướp
Chương 27: Nhất Kiếm Toái Thiên Địa
Chương 28: Cổ Kiếm tông mối nguy
Chương 29: Kiếm trảm Tông Sư
Chương 30: Diệt trừ khối u ác tính
Chương 31: Cổ Kiếm tông bên trong có thần thú
Chương 32: Tổ động! Bảo vật!
Chương 33: Đại Nhật lôi thể (thượng)
Chương 34: Đại Nhật lôi thể (hạ)
Chương 35: Ta gọi Thần Hoàng
Chương 36: Chân Long cổ ảnh
Chương 37: Tam đại thần thông
Chương 38: Đao ý
Chương 39: Trước mặt mọi người đánh mặt
Chương 40: Ngươi tìm nhầm người
Chương 41: Nguyên lai là lường gạt
Chương 42: Khí Lôi phù
Chương 43: Ta so ngươi càng hiểu lôi
Chương 44: Liên tục đột phá, xoáy Đan cảnh
Chương 45: Hàn gia chấn phục
Chương 46: Tứ đại hồn cung
Chương 47: Cổ Thiên Ca truyền đạo, chúng đệ tử điên cuồng
Chương 48: Cổ Phàm đột phá
Chương 49: Thất Huyền yến hội
Chương 50: Đến cùng ai mới là nhân vật chính