Cẩm Y Xuân Thu - Sa Mạc

Cẩm Y Xuân Thu

An nhiên bất động như đại địa, yên tĩnh sâu lắng như kho tàng bí mật!

Địa Tàng quyển trục chợt hiện thế gian, Hoàng Kim Phượng Hoàng lại đến thiên địa, nam bắc tranh hùng, mây đen ngùn ngụt.

Thâm cung gian trá lừa gạt, chiến trường đẫm máu.

Lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh là quân cờ, anh hùng hào kiệt, phong nguyệt mỹ nhân, diễn xuất một màn có một không hai ván cờ!

Cẩm Y Vương Hầu, bản đàn của ta... Xuân Thu Chiến Quốc!

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Quyển 1 - Chương 1: Miếu Thổ Địa
Chương 2: Cái Bang
Chương 3: Hẻm Tử Nhân
Chương 4: Tốt xấu lẫn lộn
Chương 5: Bộ đầu
Chương 6: Hoa phu nhân
Chương 7: Giam cầm
Chương 8: Lưới đen
Chương 9: Tập kích
Chương 10: Đại nhân vật
Chương 11: Trốn thoát
Chương 12: Chạy trối chết
Chương 13: Ngưu Đầu Lĩnh
Chương 14: Mộc lão
Chương 15: Khô Mộc Thủ
Chương 16: Lục hợp
Chương 17: Sườn đồi
Chương 18: Bộ xương khô
Chương 19: Tiêu Dao Hành
Chương 20: Đả thương người, tự hại mình
Chương 21: Quán rượu
Chương 22: Một già một trẻ
Chương 23: Huyết Biên Bức
Chương 24: Phi Thiền Mật Nhẫn
Chương 25: Cướp đường
Chương 26: Hoạn nạn
Chương 27: Đốt họa quyển
Chương 28: Thù lao
Chương 29: Truy binh
Chương 30: Trọng Đồng
Chương 31: Chia lìa
Chương 32: Người xa lạ - quen thuộc
Chương 33: Trời xui đất khiến
Chương 34: Hắc Đao Doanh
Chương 35: Bao phủ trong làn áo bạc
Chương 36: Tam phu nhân
Chương 37: Ồn ào linh đường
Chương 38: Trong gió hoa đào mềm mại
Chương 39: Quỷ dị vết sẹo
Chương 40: Hắc Lân Doanh
Quyển 1 - Chương 41: Đàn bà góa
Quyển 1 - Chương 42: Nan đề
Quyển 1 - Chương 43: Tiêu hủy người vong
Quyển 1 - Chương 44: Phong ấp
Quyển 1 - Chương 45: Võ Hương Hầu
Quyển 1 - Chương 46: Hôn ước
Quyển 1 - Chương 47: Kinh biến
Quyển 1 - Chương 48: Đưa tang
Quyển 1 - Chương 49: Biệt viện
Quyển 1 - Chương 50: Thích khách

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI