Chương 1: Chung Cực nhất ban cùng Long Châu Rút Thưởng Hệ Thống
Chương 2: KO 5 Thái Sơn? Ngươi làm sao yếu như vậy!
Chương 3: Lang Nha phong phong quyền!
Chương 4: Điền Hân cùng Ba Nhạc cao trung
Chương 5: Uông Đại Đông, Vương Á Sắt, các ngươi tới trước!
Chương 6: Từ giờ trở đi... Chung Cực nhất ban, ta nói tính!
Chương 7: Chiến lực chỉ số gia tăng cùng ước chiến Đinh Tiểu Vũ
Chương 8: Không đánh thành sân vận động chi chiến!
Chương 9: Tô Châu Tô, Nhật Thiên Hạo!
Chương 10: Chiến lực lại đề thăng cùng Vương Á Sắt cảm tạ
Chương 11: Nghiền ép Vương Á Sắt!
Chương 12: Tấn thăng KO3 cùng Excalibur tỏa kiếm thạch nứt
Chương 13: Quỷ Lang đao cùng điên Vu Thánh Đức
Chương 14: Phế Vu Thánh Đức cùng Chung Cực nhất nhai
Chương 15: Tiểu Từ
Chương 16: Quỷ Lang đao chủ động nhận chủ
Chương 17: Thiếu một tiểu tỷ tỷ tiếp nhận hỏa lực
Chương 18: Tỏa kiếm thạch nát, Quỷ Lang đao ra khỏi vỏ!
Chương 19: Hồng Y Trường Thối Muội, Phong Vũ Đoạn Tràng Nhân
Chương 20: Đoạn Tràng Nhân chấn kinh cùng Hoa gia ngũ tiểu thư
Chương 21: One night sex
Chương 22: Chung Cực nhất nhai lão đại?
Chương 23: Đông Thành vệ!
Chương 24: Nhiếp Tâm thuật, chỉ đến như thế!
Chương 25: Đinh Tiểu Vũ
Chương 26: Rex đăng tràng
Chương 27: Có quan hệ gì, dù sao ngươi là Nại Đả vương a!
Chương 28: Tham tiền tiểu Từ cùng hôn trộm
Chương 29: Đưa điểm cuồng ma Đinh Tiểu Vũ
Chương 30: Hẹn lại Hoa Phục Long
Chương 31: Tán gái thành công
Chương 32: Siêu Thần thủy
Chương 33: Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cuồng tiêu chiến lực chỉ số!
Chương 34: Bị leo cây Hoa Phục Long tiểu tỷ tỷ
Chương 35: Khẩu hiềm thể chính trực tiểu tỷ tỷ
Chương 36: Vương Á Sắt bị đánh cùng các ngươi cùng lên đi
Chương 37: Một chọi ba, chiến lực nghiền ép!
Chương 38: Bị buộc đến nhập ma Vương Á Sắt
Chương 39: Bạt Ma chiến sĩ Kỹ An
Chương 40: Gặp lại Hô Duyên Giác La Tu
Chương 41: Lam Vương Chỉ Chiến bia?
Chương 42: Thần Phong trảm cùng Khí Viên trảm chỗ tương tự
Chương 43: Bị hố Tu cùng Hắc Miêu tửu điếm bảo kê?
Chương 44: Mới 3 lần liền héo? Vương Á Sắt ngươi cũng không được a!
Chương 45: Tiểu tỷ tỷ sáo lộ cùng Rex âm mưu
Chương 46: Hiểu lầm? Xin lỗi?
Chương 47: Ares chi thủ
Chương 48: Không chịu nổi một kích Rex
Chương 49: Bị lừa gạt phẫn nộ, Điền Hân xin lỗi cùng uống rượu
Chương 50: Điền Hân say rượu