Chương 1: ‘Gạch’ huynh, đa tạ ơn cứu mạng
Chương 2: Người phàm không có linh căn
Chương 3: Xuyên qua trang bị ‘Bàn Tay Vàng’, khai mở!
Chương 4: Ta tên Trường Thiên
Chương 5: Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Chương 6: Rốt cuộc có thể tu tiên hay không?
Chương 7: Chỉ làm con kiến hôi cũng tốt
Chương 8: Khinh người quá đáng
Chương 9: Thù này không báo không phải quân tử
Chương 10: Ta thật sự là gỗ mục?
Chương 11: Mượn đao hại Nanh Thú
Chương 12: Công lao của mộc thiên liệu
Chương 13: Đạo diễn số khổ nhất
Chương 14: Thức ăn chay cũng có thể rất kinh diễm
Chương 15: Đồ tốt tiện nghi thực dụng
Chương 16: Quyền Thập Phương
Chương 17: Thiếu hiệp lạc đường
Chương 18: Phát tài, phát tài!
Chương 19: Tức nhưỡng thần kỳ
Chương 20: Thu hoạch Gạo Vân Hương
Chương 21: Thịt nanh thú hầm với long nhãn
Chương 22: Cùng nhau ăn cơm
Chương 23: Đi đường về phía tây, ta đến rồi
Chương 24: Đã lâu không gặp
Chương 25: Trường Thiên, ngươi thấy thế nào?
Chương 26: Yêu quái làm loạn
Chương 27: Dơi yêu hút máu
Chương 28: Hoàng lão tài gia yến
Chương 29: Nên ôm lấy nam nhân như vậy
Chương 30: Giáp xác tướng quân chuyển lên trên bàn
Chương 31: Tôm hùm nướng sắt
Chương 32: Quả nhất nhật
Chương 33: Sự chấp thuận của Trường Thiên
Chương 34: Thông Linh Bảo Ngọc
Chương 35: Tung tích yêu quái hiện rõ
Chương 36: Bức yêu hành hung
Chương 37: Cứu binh cuối cùng đã tới
Chương 38: Bức yêu nuôi nhốt huyết ngưu
Chương 39: Hướng dẫn từng bước đi tới
Chương 40: Đệ nhất danh không hẹn hình đồ
Chương 41: Giá trị của nhân sâm
Chương 42: Khổ nhục kế
Chương 43: Thuốc kích thích của yêu quái
Chương 44: Tạm biệt buồn
Chương 45: Đã đi rồi còn quay lại
Chương 46: Lần đầu tiên bị thương nặng
Chương 47: Bột ớt đặc biệt
Chương 48: Thoát nạn thành công
Chương 49: Trường Thiên nổi giận
Chương 50: Vui vẻ chữa thương