Chương 1: Phúc họa tương y
Chương 2: Khẩn cấp quân lệnh
Chương 3: Binh lính chuyên lo bếp núc
Chương 4: Trở về chiến trường
Chương 5: Đăng nhập chiến
Chương 6: Z3 cao điểm
Chương 7: Cự thú đột kích
Chương 8: Đội cảm tử
Chương 9: Gạch ngói cùng tan
Chương 10: Tay cụt mọc lại
Chương 11: Tìm kiếm đường ra
Chương 12: Cự Giáp Trùng đầu lĩnh
Chương 13: Ác chiến Cự Giáp Trùng
Chương 14: Giòn, thịt cua vị!
Chương 15: Quỷ dị nghi thức
Chương 16: Phóng tới Z3 cao điểm
Chương 17: An toàn đến
Chương 18: Một lần nữa về đơn vị
Chương 19: Trùng bầy vây quanh
Chương 20: Đến từ dưới mặt đất công kích
Chương 21: Khủng bố Khanh Đạo Trùng
Chương 22: Đạn hạt nhân đột kích
Chương 23: Quái trùng
Chương 24: Cái này cái Trùng Tử là biến thái
Chương 25: Tiểu Hắc
Chương 26: Gặp lại Lucia
Chương 27: Người sống sót
Chương 28: Nghiên cứu viên Bàng Mông
Chương 29: Trước trận solo
Chương 30: Đến Kors sơn cốc
Chương 31: Trống trải căn cứ
Chương 32: Khủng bố hàng lâm
Chương 33: Binh sĩ mất tích chi mê
Chương 34: Phóng Mục Giả
Chương 35: Rút lui khỏi
Chương 36: Phân biệt
Chương 37: Quân lực co rút lại
Chương 38: Đánh bạc
Chương 39: Nhảy dù Korra
Chương 40: Giành giật từng giây
Chương 41: Trùng bầy đột kích
Chương 42: Hiểm trung cầu thắng
Chương 43: Nghìn cân treo sợi tóc
Chương 44: Hư thoát
Chương 45: Toàn diện tiến công
Chương 46: Siêu cấp Điện Tương Trùng
Chương 47: Đánh lui Khanh Đạo Trùng
Chương 48: Họa vô đơn chí (*họa đến dồn dập)
Chương 49: Đánh chết ngân giác
Chương 50: Quan tinh không vượng