Chương 1: Chín lớp phong ấn
Chương 2: Huyền Kiếm tông
Chương 3: Long Hổ Báo
Chương 4: Lão tử trứng đâu?
Chương 5: Lư hương diệu dụng
Chương 6: Luyện Khí đệ nhất trọng
Chương 7: Không phục liền làm
Chương 8: Đêm nay ăn thịt chó
Chương 9: Vô Danh Luyện Khí Quyết
Chương 10: Có bản lĩnh ngươi tới bắt nha!
Chương 11: Linh Vũ minh rất điểu sao?
Chương 12: Tàng Thư lâu
Chương 13: Lẽ nào lại như vậy
Chương 14: Hồng Vân phiên chợ
Chương 15: Minh chủ?
Chương 16: Ta đau bụng, lần sau lại đánh
Chương 17: Nhất Tiết Thiên Lý
Chương 18: Trận mưa đầu tiên
Chương 19: Uy bức lợi dụ
Chương 20: Luyện Khí đệ tam trọng
Chương 21: Cho ngươi ăn một hạt Phá Chướng Đan
Chương 22: Sư huynh, ngươi sai lầm
Chương 23: Thanh Ngưu lĩnh, Súc Mục phòng
Chương 24: Hái hoa tặc
Chương 25: Đại sư huynh
Chương 26: Lấy công chuộc tội
Chương 27: Gặp lại Trương Chính Trực
Chương 28: Phụ kén thỉnh tội
Chương 29: Đa tạ Trương ca
Chương 30: Luyện Khí đệ tứ trọng
Chương 31: Ngươi muốn khiêu chiến ta?
Chương 32: Tấn thăng ngoại môn
Chương 33: Diệp Lưu Ly
Chương 34: Sư đệ, ngươi muốn cùng ta ngồi sao?
Chương 35: Tiện sát người bên ngoài
Chương 36: Người sư tỷ này yêu ngự điểu
Chương 37: Ngươi con chim kia quá mập
Chương 38: Nữ nhân này rất điên cuồng
Chương 39: Giặc cướp đồ thôn
Chương 40: Kinh khủng Diệp Lưu Ly
Chương 41: Phi Vân môn trưởng lão
Chương 42: Lâm Bạch xuất thủ
Chương 43: Ngươi theo đuổi ta nha
Chương 44: Sinh vật thần bí
Chương 45: Cửu Thải Thần Mục Nghê
Chương 46: Lư hương chức năng mới
Chương 47: Luyện Khí đệ ngũ trọng
Chương 48: Đánh giết Lâm Bạch
Chương 49: Ngũ sư đệ, xúc cảm như thế nào?
Chương 50: Nhị sư tỷ là thần y?