Chương 1: Cái này là hiện thực
Chương 2: Vạn ức
Chương 3: Gặp chuyện bất bình
Chương 4: Ta đến làm chứng
Chương 5: Dạy cho ngươi một bài học!
Chương 6: Phiền lòng Ngả Văn
Chương 7: Là ngươi!
Chương 8: Oan gia ngõ hẹp
Chương 9: Số liệu đạt nhân Bạch Tiểu Thăng
Chương 10: Tất cả chớ động!
Chương 11: Đại nhân vật
Chương 12: Ngươi cái lừa gạt
Chương 13: Làm cái tiểu nhân viên
Chương 14: Lão hồ ly
Chương 15: Công việc này ta am hiểu
Chương 16: Thêm điểm
Chương 17: Trần Đại Nha thanh toán
Chương 18: Cõng nồi hiệp
Chương 19: Mưa gió sắp đến
Chương 20: Đúng là yêu nghiệt
Chương 21: Ngoài định mức kinh hỉ
Chương 22: Lợi hại, Phát Triển Bộ
Chương 23: Trịnh Đông Tỉnh
Chương 24: Chuyển gia
Chương 25: Mỹ nữ là lân cận
Chương 26: Nghề nghiệp đại thần
Chương 27: Trực tiếp thi đấu
Chương 28: 1 băng song khống
Chương 29: Người kia là ai!
Chương 30: Bắt giặc bắt vua
Chương 31: Ta cự tuyệt
Chương 32: Nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy
Chương 33: Hàng xóm
Chương 34: 2 nữ nhân 1 thai hí
Chương 35: Ngài dạy một chút ta thôi
Chương 36: Riêng phần mình bận rộn
Chương 37: Ngô Thu Yến ước hẹn
Chương 38: Ngươi lừa ta gạt
Chương 39: Nói cho ngươi cái bí mật
Chương 40: Vợ cả giết tới
Chương 41: Ta không nói đạo lý
Chương 42: Ta vì ngươi không đáng!
Chương 43: Bắt cóc
Chương 44: Ta muốn 100 người!
Chương 45: Lão bản điên rồi
Chương 46: Chúng ta nhiều người!
Chương 47: Ta cũng thật vui vẻ
Chương 48: Chấn nhiếp đạo chích
Chương 49: Lão Mạc đến nhà
Chương 50: Kết thù Lý Minh Đồng