Chương 1: Thiên Đế quy ẩn, thu dưỡng tam tiên nữ
Chương 2: Nữ nhi của ta là rác rưởi phế vật?
Chương 3: Ôn nhu Vũ Hinh cùng đáng yêu Tử Nghiên
Chương 4: Chúng nữ nhi vì lão ba cố lên!
Chương 5: Kinh khủng giáng lâm Lưu Vân Tông
Chương 6: Thái Cổ Ma Thần hàng thế (cầu cất giữ)
Chương 7: Chúng ta tu sĩ, gì tiếc một trận chiến!
Chương 8: Trăng sáng vì mũ, chúng tinh vì áo
Chương 9: Ta hận cái này thiên đạo bất công!
Chương 10: Thanh Đế Hóa Linh, Vô Cấu Tiên Thể
Chương 11: Thôn Thiên Ma Công, thế gian đều là địch
Chương 12: Thượng cổ Chiến Thần, các cường giả chấn động
Chương 13: Thương Thiên Đại Thánh, kinh khủng sắp tới
Chương 14: Tất cả siêu cấp thế lực đều trợn tròn mắt
Chương 15: Cha ta nhưng lợi hại!
Chương 16: Thôn nhỏ này có đại khủng bố!
Chương 17: Các cường giả trở mặt, Cửu Diệp Kiếm Thảo
Chương 18: Thảo Tự Kiếm Quyết, Long Hoàng thức tỉnh
Chương 19: Lấy máu làm dẫn, thả câu chư thiên
Chương 20: Thần phục... Hoặc là tử vong!
Chương 21: Nhân Hoàng thánh chỉ, ngủ say thần minh
Chương 22: Tiến về Thiên Thần, gặp lại Ngoan Nhân
Chương 23: Thu Thánh Tổ Nhân Hoàng làm tiểu đệ?
Chương 24: Thần Ma di tích, khi dễ Tử Nghiên?
Chương 25: Hộ muội cuồng ma, bá đạo Ngoan Nhân
Chương 26: Tinh anh đại chiến, lấn em gái ta người chết!
Chương 27: Già Thiên Thái tử Diệp Bất Phàm?
Chương 28: Xung quan giận dữ vì nữ nhi!
Chương 29: Nữ nhi tiên nữ sư tôn!
Chương 30: Lão ba anh hùng cứu mỹ nhân (cầu Like)
Chương 31: Cực Đạo Thánh Binh? Tay không tiếp được!
Chương 32: Lão ba xuất thủ, toàn trường dọa nước tiểu!
Chương 33: Khê Cốc La gia tận thế!
Chương 34: Chỉ là hạt gạo, cũng toả hào quang?
Chương 35: Tử Nghiên vì lão ba cầu hôn
Chương 36: Táng Thiên Đế truyền thuyết!
Chương 37: Trống chỗ năm triệu năm Thiên Đình chi chủ
Chương 38: Lão ba muốn cho chúng ta tìm mẹ kế
Chương 39: Băng cơ ngọc cốt, Tử Nghiên tính toán nhỏ nhặt
Chương 40: Âm mưu sơ hiển, Côn Bằng Yêu Đế
Chương 41: Cỡ lớn di động bảo rương, đại bạo đặc biệt bạo
Chương 42: Sáu mươi lăm con giao long chi lực!
Chương 43: Lòng người hiểm ác, Ngoan Nhân phẫn nộ
Chương 44: Sợ tè ra quần Tiêu Diêu Công Tử
Chương 45: Tinh Nguyệt đại kiếm, chém giết Liệt Vô Cực!
Chương 46: Âm Dương Băng Hỏa Kiếm!
Chương 47: Chín mươi chín con giao long chi lực!
Chương 48: Dị tộc phách lối, hồi ức Táng Thiên Đế!
Chương 49: Huyết Yêu tế đàn, quyền kiếm vô địch!
Chương 50: Ngoan Nhân lịch sử đen

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI