Chương 1: Lang tâm cẩu phế
Chương 2: Thời gian nửa năm
Chương 3: Hành hung Tần Giang
Chương 4: Một cước đạp chết
Chương 5: Tàn Quyển Du Long Bộ
Chương 6: Ngươi không phải của ta đối thủ
Chương 7: Hoàn mỹ Du Long Bộ
Chương 8: Bán ra Võ Kỹ
Chương 9: Kỳ quái Hắc Sắc Nhãn Luân Võ Hồn
Chương 10: Tôm tép nhãi nhép
Chương 11: Diệp Khả Thanh tự tin
Chương 12: Thẻ đánh bạc
Chương 13: Chỉ điểm Thái Thượng trưởng lão
Chương 14: Võ Đồ Thất Trọng
Chương 15: Cứu người
Chương 16: Đánh giết Thiết Bích Tuyết Viên
Chương 17: Thiên Băng Hoa
Chương 18: Khu Lang nuốt Hổ
Chương 19: Thiên Băng Hoa tới tay
Chương 20: Đánh giết Vương Xuyên
Chương 21: Người trẻ tuổi liền là cởi mở
Chương 22: Thập Tinh chí tôn Võ Hồn
Chương 23: Diệp Khả Thanh đột phá
Chương 24: Kinh diễm Vân nhi
Chương 25: Thiên Phong Sơn thiếu niên thí luyện thi đấu bắt đầu
Chương 26: Diệp Khả Thanh âm mưu
Chương 27: Ngươi xứng sao
Chương 28: Thú Triều
Chương 29: Xấu hổ Tần Nguyệt
Chương 30: Tuyệt lộ?
Chương 31: Tần Kiếm may mắn
Chương 32: Chúng ta giúp ngươi săn giết yêu thú
Chương 33: Cường hãn Diệp Khả Thanh
Chương 34: Bát Trọng Lãng
Chương 35: Điên nữ nhân
Chương 36: Đột phá Võ Giả
Chương 37: Ngươi không xứng với nàng
Chương 38: Đệ nhất danh
Chương 39: Ta muốn khiêu chiến ngươi
Chương 40: Một chiêu
Chương 41: Tranh đoạt
Chương 42: Đan Đế thánh thư
Chương 43: Học tập luyện đan
Chương 44: Cố ý đánh ta trương này mặt mo
Chương 45: Đưa tới cửa cao thủ
Chương 46: Liên thủ cướp giết
Chương 47: Liền bằng ngươi cũng muốn giết ta
Chương 48: Võ Sư cường giả xuất thủ
Chương 49: Một tên cũng không để lại
Chương 50: Điền chấp sự tự mình nghênh đón