Chương 1: Yếu thế quần thể
Chương 2: Chuyên nghiệp
Chương 3: Hội nghị
Chương 4: Đại liên minh
Chương 5: Ăn tết
Chương 6: Máu mủ tình thâm
Chương 7: Đông Đường
Chương 8: Cao Sơn luật sư chỗ
Chương 9: Mới gặp gỡ ấn tượng
Chương 10: Đại luật sư
Chương 11: Nghi vấn
Chương 12: Toà án thẩm vấn
Chương 13: Trèo phú
Chương 14: Bị trói
Chương 15: Linh cẩu
Chương 16: Linh cẩu or chó săn
Chương 17: Chính thức hội đàm
Chương 18: Trợ thủ
Chương 19: Vô tình gặp được
Chương 20: Thư đề cử
Chương 21: Glotia hung sát án (thượng)
Chương 22: Glotia hung sát án (trung)
Chương 23: Glotia hung sát án (hạ)
Chương 24: Toà án thẩm vấn (thượng)
Chương 25: Toà án thẩm vấn (hạ)
Chương 26: Đình hậu
Chương 27: Vĩ đại
Chương 28: Hồng khu
Chương 29: Hàn Tử gia
Chương 30: Hàn Tử chuyện cũ
Chương 31: Bảo Vân
Chương 32: Chứng nhân
Chương 33: Đua xe
Chương 34: Ba thực tập
Chương 35: Phải thua chi án
Chương 36: Bại hoàn toàn
Chương 37: Bại hoàn toàn (hạ)
Chương 38: Giữa trận
Chương 39: Lần đầu tiên ra tòa
Chương 40: Lệnh Hồ phản đối
Chương 41: Đồng quy vu tận
Chương 42: Hỗn lăn lộn qua đích
Chương 43: Tiệm mì
Chương 44: Bị tập kích
Chương 45: Đa sầu đa cảm
Chương 46: Hoà giải
Chương 47: Vay tiền ăn cơm
Chương 48: Bồi thường
Chương 49: Chức nghiệp định vị
Chương 50: Đệ nhất phá gia chi tử

CÙNG TÁC GIẢ

CÙNG THỂ LOẠI