Chương 1: Sủng Thú Dung Hợp hệ thống
Chương 2: Lần đầu dung hợp sủng thú
Chương 3: Chọc ta liền giết
Chương 4: Thiên Huyễn Linh Hầu
Chương 5: Thần Thú trứng Bát Túc Ma Đao
Chương 6: Thứ 2 chỉ sủng thú
Chương 7: 1 nồi bưng
Chương 8: Ấp trứng hoàn thành
Chương 9: Lên núi đi săn
Chương 10: Sử Thi cấp Yêu thú
Chương 11: Sử Thi Yêu thú yêu cầu
Chương 12: Không thể nhịn được nữa
Chương 13: Tiến về Vạn Tượng tông báo thù
Chương 14: Ta là tới giết các ngươi
Chương 15: Chẳng những muốn giao người, còn phải bồi thường
Chương 16: Hệ thống thăng cấp, đại thù đến báo
Chương 17: Tần gia nguy hiểm
Chương 18: Văn Thú dung hợp thành công
Chương 19: Long Mãng tông người tới
Chương 20: Tử Vong Chi Địa
Chương 21: Thời Gian Điệp Nữ
Chương 22: Phát động nhiệm vụ
Chương 23: Thời gian gia tốc
Chương 24: Cướp bóc gặp gỡ cướp bóc
Chương 25: Kim Cương cấp Vong Linh
Chương 26: Mở ra tiểu thế giới
Chương 27: Tiểu Điệp
Chương 28: Vong Linh công thành
Chương 29: Thu thập Yêu Hạch
Chương 30: Chơi trốn tìm là cái gì
Chương 31: Khế ước Bạo Viên
Chương 32: Tiểu Điệp sơ lộ thời gian chi lực
Chương 33: Thời Gian Điệp thiên phú
Chương 34: Yêu thú đánh cho tàn phế, người thì đánh nổ
Chương 35: Liều phụ thân
Chương 36: 2 đại tông môn tức giận
Chương 37: Ngươi dám giết ta?
Chương 38: Mưa gió muốn tới lúc
Chương 39: Hệ thống thăng cấp, vui xách Thần Thú trứng
Chương 40: Bạch Kim Bát Túc Ma Đao
Chương 41: Ta nói lời giữ lời
Chương 42: Bằng hữu tổ đội không
Chương 43: Chuyển Sinh thị tộc lai lịch
Chương 44: Trước khi mưa bão tới
Chương 45: Để cho ta tới
Chương 46: Dung hợp Tam Đầu Ma Long
Chương 47: Luân Hạ Vân
Chương 48: Đến từ thâm uyên nhìn chăm chú
Chương 49: Trộm trái cây cùng Kim Cương Yêu thú nói
Chương 50: Đến Địa Tâm Linh Tương