Chương: Xuyên Không
Chương 1: Phế Vật Hay Thiên Tài
Chương 2: Ân Nhân
Chương 3: Võ Hạo Thần
Chương 4: Phá Hồn Thương
Chương 5: Lang Lạc Đại Lục
Chương 6: Võ Hồn Khôi Phục
Chương 7: Sáng Thế Thời Không Bút
Chương 8: Tu Luyện
Chương 9: Đạt Đạt Tỉnh Lại
Chương 10: Thất Tinh Nguyên Hồn Kiếm
Chương 11: Thần Thạch
Chương 12: Cô Gái Bí Ẩn
Chương 13: Đệ Nhất Hồn Kỹ Của Hạo Thần
Chương 14: Võ Hồn Dung Hợp Kĩ
Chương 15: Tiểu Mộng - Tiểu Băng
Chương 16: Thăng Hoa
Chương 17: Tạm Biệt
Chương 18: Ý Định Báo Thù
Chương 19: Hỏa Vũ Trường Hồng Thạch
Chương 20: Nghỉ ngơi
Chương 21: Phụ Thân
Chương 22: Sứ Mệnh
Chương 23: Sáng Thế Chi Thần Câu Chuyện (Thượng)
Chương 23: Sáng Thế Chi Thần Câu Chuyện (Thượng Huyền Nhất)
Chương 23: Sáng Thế Chi Thần Câu Chuyện - Tạo Thế Giới
Chương 24: Sáng Thế Chi Chi Thần Câu Chuyện (Thượng Huyền Nhị)
Chương 24: Sáng Thế Chi Chi Thần Câu Chuyện - Kỷ Băng Hà
Chương 25: Sáng Thế Chi Thần Câu Chuyện (Thượng Huyền Tam)
Chương 25: Sáng Thế Chi Thần Câu Chuyện - Mười Một Loại Quyền Năng
Chương 26: Sáng Thế Chi Thần Câu Chuyện (Thượng Huyền Tứ)
Chương 26: Sáng Thế Chi Thần Câu Chuyện - Trở Về Trăm Vạn Năm Trước
Chương 27: Sáng Thế Chi Thần Câu Chuyện - Nguồn Gốc Của Hồn Lực
Chương 28: Sáng Thế Chi Thần Câu Chuyện - Kẻ Thần Bí Ngoài Vũ Trụ
Chương 29: Sáng Thế Chi Thần Câu Chuyện - Thôn Phệ Thần
Chương 30: Sáng Thế Chi Thần Câu Chuyện - Long Thần Hi Sinh
Chương 31: Sáng Thế Chi Thần Câu Chuyện - Thần Giới
Chương 32: Vận Mệnh Chi Thần
Chương 33: Vô Mệnh Giả
Chương 34: Sụp Đổ
Chương 35: Tách Hoàn
Chương 36: Hồn Hoàn Song Sắc
Chương 37: Dung Hợp Thành Công
Chương 38: Một Trăm Triệu Năm?