Chương 1: Chí Tôn thần kiếm
Chương 2: Muốn bật hack!
Chương 3: Một tuổi một thần kiếm
Chương 4: Bạch Hạc kiếm ý, thành!
Chương 5: Tứ Huyền trấn Phương gia
Chương 6: Trảm Nội Đan cảnh tu sĩ
Chương 7: Ba tuổi, Kim Thân quyết
Chương 8: Dưỡng Khí cảnh tầng năm
Chương 9: Ly Hỏa ma giáo Diệp Phi Phàm
Chương 10: Bốn tuổi, Điệp Huyết kiếm
Chương 11: Đại Chu minh hôn
Chương 12: Thiên Khung long ưng
Chương 13: Chiến Dạ Thất Nương
Chương 14: Kiếm đạo cao thủ
Chương 15: Năm tuổi, Hổ Khiếu kiếm
Chương 16: Sáu tuổi, Trảm Phong kiếm
Chương 17: Đại Chu thiên tuyển
Chương 18: Hai triều chiến tranh
Chương 19: Sáu tuổi yêu đồng hiển uy phong
Chương 20: Đoạt được Băng Lôi Tử
Chương 21: Tông Sư chi thế, tất thành Kiếm Đế!
Chương 22: Kiếm đạo chín đế
Chương 23: Cừu Bách Lý ly biệt
Chương 24: Bảy tuổi, Kim Nham kiếm
Chương 25: Đại Chu Hùng Anh bảng thứ ba, Kiếm Quân
Chương 26: Kiếm Quân bái sư
Chương 27: Tam Nguyên Tuyệt Mạch Kiếm
Chương 28: Ám Lĩnh trại
Chương 29: Nhất Kiếm Lạc Thu
Chương 30: Chu Kiếm Thần
Chương 31: Truyền thuyết bắt đầu
Chương 32: Tám tuổi, Thiên Âm kiếm
Chương 33: Chín tuổi, Hoàng Kim cấp thần kiếm
Chương 34: Bắc Kiêu vương kiếm
Chương 35: Quyết đấu, ai mạnh?
Chương 36: Đạo Diễn chi thể
Chương 37: Cường giả không cần đi tìm hiểu kẻ yếu
Chương 38: Nhân kiếm hợp nhất, thiên hạ vô song
Chương 39: Yêu Hoàng con trai
Chương 40: Hỏi qua kiếm trong tay của ta
Chương 41: Tà kiếm hiển uy
Chương 42: Nguyện cả đời làm nô
Chương 43: Vào Đại Chu Phong Vân bảng
Chương 44: Kiếm Thần tru tặc Vương Kiếm theo!
Chương 45: Mười tuổi, Tàn Ảnh kiếm
Chương 46: Đại Chu hoàng tử
Chương 47: Bá Lân hắc giao
Chương 48: Đột phá Khai Quang cảnh
Chương 49: Lôi Đình thần kiếm! Vạn Kiếm Long Quyết!
Chương 50: Mục tiêu luận kiếm