Chương 1: Xuyên việt sẽ đưa tiểu la lỵ
Chương 2: Đọc sách liền có thể mạnh lên!
Chương 3: Thôn phệ Dị hỏa, liên phá song cảnh!
Chương 4: Ta đã vào ‘Tiên Nhân’ cảnh giới!
Chương 5: Không quên sơ tâm vị hôn thê
Chương 6: Ếch ngồi đáy giếng?
Chương 7: Giết a
Chương 8: Gặp lại hà tất từng quen biết
Chương 9: Oanh động! Ra đại sự rồi!
Chương 10: Nhân gian tự có chân tình tại, xem thường cái thiên hạ này người
Chương 11: Trong lúc vô tình đã thành Vương thể
Chương 12: Đọc tinh phẩm tiểu thuyết!
Chương 13: Hàn Nguyệt gặp đại yêu, nguy cơ!
Chương 14: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa chi uy!
Chương 15: Chân tướng rõ ràng! Diệp huynh chính là tuyệt đại thiên kiêu
Chương 16: Đọc hoàn thành, ban thưởng bạo tạc!
Chương 17: Tiên Khí! Đột phá ‘Tiên Nhân’ cảnh giới!
Chương 18: Kim Đan cảnh! Vô thượng Đạo khí!
Chương 19: Nữ nhi này, hố cha a!
Chương 20: Các ngươi sao dám tại Diệp huynh gia tộc làm càn!
Chương 21: Thần linh hàng giận! Thiên Địa biến sắc!
Chương 22: Lăng không đứng vững, rung động toàn trường!
Chương 23: Phật Nộ Hỏa Liên! Hôm nay... Nổ!
Chương 24: Thượng Tiên tha mạng! Phong thái vô hạn!
Chương 25: Đám người rung động
Chương 26: Ngoại giới xôn xao, các phương leo lên
Chương 27: Ngũ phẩm dược tài, Kim Đan cũng có thể đốt!
Chương 28: Có con như thế, còn cầu mong gì?
Chương 29: Mẹ ta là Yêu tộc! Yêu cũng có đạo, kinh thiên chi ngôn!
Chương 30: Thu hoạch lớn! Luyện chế thất phẩm đan dược!!
Chương 31: Tiên... Tiên đan a!
Chương 32: Đám người rung động, vì đó hoảng sợ
Chương 33: Ta đây là gặp cái gì Thần Tiên a
Chương 34: Đế Vương gặp ta cũng thuận theo, thất phẩm luyện dược sư!
Chương 35: Hàn Nguyệt khiếp sợ
Chương 36: Luyện hóa thất phẩm đan dược! Thực lực tăng vọt!
Chương 37: Liên phá ngũ trọng thiên! Hơn ức Linh thạch!
Chương 38: Thế gian mạnh nhất pháp bảo!
Chương 39: Bát phẩm đan dược! Diệt thế thần lôi!
Chương 40: Thái Thanh Niết Bàn đan, cửu sắc đan lôi!
Chương 41: Kỳ thật ta là 1 tôn cửu phẩm Luyện dược sư!
Chương 42: Nó là 1 tôn vô thượng Đạo khí!
Chương 43: Kiếp sau chú ý một chút liền tốt
Chương 44: Thực lực tăng vọt! Tạo Hóa cảnh thất trọng thiên!
Chương 45: Nhân tộc Thánh địa, tức sắp rời đi
Chương 46: Gặp qua Thượng Tiên!
Chương 47: Một bước lên trời biến Phượng Hoàng thiếu nữ
Chương 48: Giai nhân đang bên cạnh, trong khoảnh khắc thành tựu ‘Tiên Nhân’
Chương 49: Đọc Đại Thần cấp tiểu thuyết!
Chương 50: Cung tiễn Thượng Tiên! (Cầu cất giữ ]