Chương 1: Bè trong đêm lạnh
Chương 2: Ngư hoả sầu miên
Chương 3: Tây Môn bến tàu
Chương 4: Khách sạn Thiên Ưng
Chương 5: Khát vọng trong đêm tối
Chương 6: Tìm nơi nương tựa giang hồ
Chương 7: Xích sắt hàn kiều
Chương 8: Thiếu niên bang phái
Chương 9: Nửa năm đào thải tàn khốc
Chương 10: Tam đại đan điền
Chương 11: Đi dạo thị trấn
Chương 12: Bừng tỉnh
Chương 13: Quy Tức Quyết
Chương 14: Kim Hoàn Xà Vương
Chương 15: Thanh lệ, vạn ngư tranh đớp!
Chương 16: Phong lục thức, gặp Linh sơn!
Chương 17: Ặc, Nguyên Thần bén rễ rồi hả?
Chương 18: Ngư quái
Chương 19: Tông sư cảnh siêu phàm cảm giác lực!
Chương 20: Phương pháp đào thải tàn khốc!
Chương 21: Trong ngoài khác nhau, tôn ti trật tự
Chương 22: Bị loại
Chương 23: “Giang hồ hiểm ác, ngươi không thích hợp với giang hồ!”
Chương 24: Mà thôi, ta tự trồng dược đi!
Chương 24: Thanh lệ chi mê
Chương 26: Công dụng của thanh thạch!
Chương 27: Nội thị cùng tôi thể phương thuốc
Chương 28: Nhập vi cảnh dược thuật
Chương 29: Hạ đan điền sơ thành
Chương 30: Giao nhận nhiệm vụ
Chương 31: Xuống núi
Chương 32: A Sửu tổn thương
Chương 33: Thành Hoàng miếu đổ nát
Chương 34: Trục xuất cùng “Bắt mạch”!
Chương 35: Canh rắn Huyết Nhân Sâm đại bổ dược thiện
Chương 36: Luận bàn
Chương 37: Một tấc xa, như cách núi lớn
Chương 38: Lại qua một năm
Chương 39: Lý thị gặp nạn
Chương 40: Thủy phỉ Đinh Thập Tam
Chương 41: Ngã xuống nước, công tử không còn thua cả gà
Chương 42: Tạp dịch che mặt
Chương 43: Trận đầu trên giang hồ
Chương 44: Hiểm ác độc chiêu!
Chương 45: Năm mạng
Chương 46: Thanh Hà thông phỉ
Chương 47: Hỏa Diễm Linh phù
Chương 48: Tính toán bố trí
Chương 49: Bước vào nhị lưu cảnh giới!
Chương 50: A Nô tiểu thư