Chương 1: Sự bắt đầu này có chút gì đó không đúng!!
Chương 2: Thăng cấp vạn vật, năng lực đơn giản thô bạo!
Chương 3: Từ hôn? Làm gì từ hôn!
Chương 4: Giết ngươi chỉ cần một cái chớp mắt!
Chương 5: Diệt? Diệt cái rắm! Đi chịu nhận lỗi!
Chương 6: Tụ linh! Dự định sớm khôi phục Vân Vận tu luyện!
Chương 7: Sớm giác tỉnh huyết mạch!
Chương 8: Huyết mạch tầm quan trọng! Chân heo cấp... Đãi ngộ?
Chương 9: Hoàng cấp công pháp! Không cẩn thận đột phá!
Chương 10: Thần mẹ nó... Người già neo đơn lão nhân!
Chương 11: Toàn diệt! Lão giả lai lịch?!
Chương 12: Thiên Mộ! Nam Cung Vô Địch
Chương 13: Ngươi là ta nữ nhân, ai dám nhiều lời?
Chương 14: Phân rõ sự việc
Chương 15: Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, giết người cướp của!
Chương 16: Hình nộm thế thân!
Chương 17: Số 3, Dạ Phong lai lịch!
Chương 18: Tính toán, chiến đấu ngự tỷ hầu gái cũng không tệ!
Chương 19: Cái nào phế vật nói cho bọn hắn đây là Uẩn Linh sơ kỳ?
Chương 20: Hoàng giai công pháp Vạn Lực Quyết! Lại không cẩn thận liên tiếp đột phá!
Chương 21: Thiên Mộ mở ra, cái này.. Không phải là đến sai chỗ a?
Chương 22: Đừng hố lão tử!
Chương 23: Thu lấy Thiên Mộ khen thưởng, mang không đi? Vậy liền biến đổi cho ta a
Chương 24: Nhân sinh cũng là sáo lộ, không phải ngươi hố hắn, cũng là hắn hố ngươi
Chương 25: Thần giai linh binh!
Chương 26: Hết thảy một kích đánh nổ!
Chương 27: Thần giai công pháp! Táng Thiên Quyết!
Chương 28: Yêu Nguyệt tái tạo thân thể, lại nói.. Còn có thể đổi ý sao?
Chương 29: Thần Thông cảnh
Chương 30: Thần giai thần thông ‘Cấm Đoạn!’, Càn Nguyên Vực!
Chương 31: Đến Càn Nguyên Vực, bay tới thiếu nữ
Chương 32: Sư Hà đế quốc tiểu công chúa cùng Vũ Lạc Môn
Chương 33: Nhặt được một cái đệ tử, tình thế
Chương 34: Sắp đến người thủ hộ mới
Chương 35: Rời nhà trốn đi, tạm thời không thấy đường về nhà
Chương 36: Tạm thời tách rời
Chương 37: Truyền cho tiểu đệ tử một phần công pháp
Chương 38: Sinh nhật bắt đầu (thượng)
Chương 39: Sinh nhật tiến hành (trung)
Chương 40: Sinh nhật (hạ)
Chương 41: Một quyền... Tức tương đương vô địch!
Chương 42: Đối chiến Hóa Thần cảnh!
Chương 43: Đánh nổ Hóa Thần cảnh!
Chương 44: Tiêu đề nương bị tác giả cầm lấy đi làm ấm giường
Chương 45: Ta nhìn thấy bệ hạ mặt mũi tựa hồ rơi một đoạn
Chương 46: Vạn năm linh quả tin tức, Thông Thiên cảnh dị thú!
Chương 47: Vân Khởi sơn mạch
Chương 48: Long Tích! Thông Thiên cảnh!
Chương 49: Đối chiến Thông Thiên cảnh dị thú!!
Chương 50: Đột phá Thần Thông cảnh trung kỳ!