Chương 1: Người báo thù
Chương 1: Người báo thù
Chương 2: Liệp sát giả
Chương 3: Độc hành giả
Chương 4: Vũ khí cùng tiền
Chương 5: Thương hỏa
Chương 6: Đây là, thế giới chân thực
Chương 7: Thư giới thiệu
Chương 8: Trảm Long chi nhận
Chương 9: Đâm thủng bọn họ
Chương 10: Khát vọng mạnh mẽ tâm
Chương 11: Một ngày nào đó
Chương 12: Bố trí cùng đánh giá
Chương 13: Loài họ mèo động vật nhược điểm
Chương 14: Chiến đấu vẻ đẹp
Chương 15: Tinh anh sinh vật
Chương 16: Thoát tù đày chi nhận
Chương 17: Bước đầu thành công
Chương 18: Hải tặc
Chương 19: Đêm trước
Chương 20: Lừa dối cùng mua mệnh tiền
Chương 20: Lừa gạt cùng tiền mua mạng
Chương 21: Hình người xe tăng
Chương 22: Trở về cùng khen thưởng
Chương 23: Không tìm đường chết cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào
Chương 24: Bất ngờ người
Chương 25: Chuyên trị các loại pháo đài
Chương 26: Trưởng thành tính
Chương 27: Bí mật bất truyền (cầu đề cử)
Chương 28: Cát vàng cùng tử vong?
Chương 29: Ngẫm lại ngươi chết rồi
Chương 30: Vô pháp vô thiên
Chương 31: Khủng bố tinh thần hệ
Chương 32: Mới diễn sinh thế giới
Chương 1: Ta có cái lớn mật ý nghĩ
Chương 1: Ta có cái lớn mật ý nghĩ
Chương 2: Răng nanh lần đầu xuất hiện
Chương 3: Thanh Cương Ảnh
Chương 4: Tuyệt vọng Rize
Chương 5: Phản nghịch thiếu niên
Chương 6: Địch thủ
Chương 7: Đẹp như hoa, tàn nhẫn như sói
Chương 8: Không biết kế hoạch
Chương 9: Cân bằng cơ chế
Chương 10: Tiểu thụ thụ
Chương 11: Mở ra học sinh nữ cấp ba
Chương 12: Ghoul × nhân loại
Chương 13: Vật biểu tượng
Chương 14: Khủng bố trực giác
Chương 15: Tử thần