Chương 1: Ra tù
Chương 2: Người chơi ngoài biên chế
Chương 3: Công tác của ta đài 9567
Chương 4: 110 Tân Thủ Thôn
Chương 5: Xin tiền tiểu cô nương
Chương 6: Game thủ chuyên nghiệp thao tác
Chương 7: Bỏ hoang hầm mỏ
Chương 8: Không Tiền Không Được
Chương 9: Độc ác nhất nguyền rủa
Chương 10: Vô Tâm có lỗi
Chương 11: Bại Gia Nguyệt Nguyệt
Chương 12: Nam nhân khỏa thân
Chương 13: Fadilake nguyền rủa (thượng)
Chương 13: Fadilake nguyền rủa (hạ)
Chương 14: Mặt dày vô sỉ
Chương 15: Mười năm hứa hẹn (thượng)
Chương 15: Mười năm hứa hẹn (trung)
Chương 15: Mười năm hứa hẹn (hạ)
Chương 16: Mị Ảnh Phiêu Di
Chương 17: Lĩnh ngộ
Chương 18: Lang Vương lĩnh vực
Chương 19: Bốn vó đạp tuyết
Chương 20: Nhảy vào nhà Solas
Chương 21: Solas Anh Dũng
Chương 22: Liều mạng
Chương 23: Lặn lội đường xa
Chương 24: Cạnh tranh
Chương 25: Chuyển chức (thượng)
Chương 25: Chuyển chức (trung)
Chương 25: Chuyển chức (hạ)
Chương 26: Chuyển chức không được người chơi (thượng)
Chương 26: Chuyển chức không được người chơi (trung)
Chương 26: Chuyển chức không được người chơi (hạ)
Chương 27: Cùng là kẻ không có nhà để về (thượng)
Chương 27: Cùng là kẻ không có nhà để về (trung)
Chương 27: Cùng là kẻ không có nhà để về (hạ)
Chương 28: Mới quen Bạch Vân (thượng)
Chương 28: Mới quen Bạch Vân (hạ)
Chương 29: Anh hùng ra mắt (thượng)
Chương 29: Anh hùng ra mắt (trung)
Chương 29: Anh Hùng ra mắt (hạ)
Chương 30: Thương nhân Anh Hùng (thượng)
Chương 30: Thương nhân Anh Hùng (hạ)
Chương 31: Chung cực chuyển chức (thượng)
Chương 31: Chung cực chuyển chức (trung)
Chương 31: Chung cực chuyển chức (hạ)
Chương 32: Thiên Hạ Đệ Nhất Trộm (thượng)
Chương 32: Thiên Hạ Đệ Nhất Trộm (trung)
Chương 32: Thiên Hạ Đệ Nhất Trộm (hạ)
Chương 33: Kẻ Trộm Ở Chung Mỹ Nữ. (Thượng)