Chương: Tên move việt hóa
Chương 1: Giang Thành và Kaede Sato
Chương 2: Team Rocket người mới
Chương 3: Pokemon khởi đầu
Chương 4: Dã tính khó thuần
Chương 5: Đổi tích phân hệ thống
Chương 6: Hợp lý hóa tài nguyên
Chương 7: Sản nghiệp cùng cấp bậc
Chương 8: Không giống công cộng thị trường
Chương 9: Ngoài ý muốn thu hoạch
Chương 10: Thứ nhất đồng bạn
Chương 11: Suy nghĩ làm thế nào nâng cao thực lực Pokemon
Chương 12: Pokéblock
Chương 13: Thăng cấp tiểu binh
Chương 14: Vật hi sinh xuất hiện
Chương 15: Đàm luận cùng khách bất thiện
Chương 16: Huyết tính
Chương 17: Berry
Chương 18: Nhiệm vụ đại sảnh
Chương 19: Như bảo thạch Pokéblock
Chương 20: Kỹ năng đĩa CD
Chương 21: Ngẫu nhiên gặp cùng sử dụng
Chương 22: Bắt đầu huấn luyện
Chương 23: Thiên Vân Nhi khát vọng
Chương 24: Thứ nhất vị khách hàng
Chương 25: Nghỉ ngơi cùng huấn luyện kỹ năng
Chương 26: Buồn tẻ huấn luyện kỹ năng
Chương 27: Nội bộ internet thị trường
Chương 28: Nặc danh bán ra
Chương 29: Huấn luyện hiệu quả cùng khiêu chiến
Chương 30: Tiếp thu và đánh cược
Chương 31: Trận chiến mở màn (1)
Chương 32: Trận chiến mở màn (2)
Chương 33: Đánh giá
Chương 34: Trị liệu thương thế
Chương 35: Vitamins cùng ý tưởng
Chương 36: Toàn trí toàn năng Pokemon?
Chương 37: Tương lai vương bài
Chương 38: Ẩn dấu đặc tính (hidden ability)
Chương 39: Máy ấp trứng cùng thu phí sân huấn luyện
Chương 40: Gió mạnh huấn luyện thể lực
Chương 41: Động tác nhỏ
Chương 42: Ai là thợ săn ai là con mồi
Chương 43: Gust tuyệt chiêu phòng hộ biến hóa
Chương 44: Shadow Ball rèn luyện
Chương 45: Chuyên tâm huấn luyện
Chương 46: Thành viên mới cùng tập hợp
Chương 47: Viridian Forest cùng dã ngoại thí luyện
Chương 48: Dã ngoại chiến đấu
Chương 49: Arbok truy sát