Chương 1: Xuyên việt cùng hệ thống
Chương 2: Khi dễ tới cửa
Chương 3: Thăng lên 1 cấp
Chương 4: Bắt đầu phản kích
Chương 5: Triệu hoán Thủy Tổ Vương
Chương 6: Gặp rủi ro sư huynh muội
Chương 7: Khả ái Phó Thải Tuyên
Chương 8: Dạy ngươi bắn
Chương 9: Ngự Linh Sư
Chương 10: Đánh giết Hà Nguyên Sinh
Chương 11: Băng Tuyết Hoàng Hậu
Chương 12: Thi Thi bị bắt
Chương 13: Vô sỉ người Tần gia
Chương 14: Tất cả đều muốn chết
Chương 15: Xông ra Hà gia
Chương 16: Phó Thải Tuyên hiểu lầm
Chương 17: Tại sao không đi viết tiểu thuyết?
Chương 18: Ngủ chung?
Chương 19: Chính là gia gia ngươi
Chương 20: Ai là thợ săn
Chương 21: Liệt Hỏa Dực Long
Chương 22: Mười ngày thời hạn
Chương 23: Cấu kết với nhau làm việc xấu
Chương 24: Cho ta làm ấm giường a
Chương 25: Đáp ứng ta một sự kiện
Chương 26: Lão tử nhất định sẽ trở lại
Chương 27: Khoái trá thăng cấp
Chương 28: Mười vạn lượng bạc ròng
Chương 29: Thăng nhập cấp 8
Chương 30: Sắc đảm ngập trời
Chương 31: Đi bán cái mông a
Chương 32: May Vá Sư
Chương 33: Chân đạp cự long, hoài cầm giữ mỹ nhân
Chương 34: Nghĩ kỹ di ngôn sao
Chương 35: Chiến Hà Chính
Chương 36: Điểm may mắn 1
Chương 37: Đâm lao phải theo lao
Chương 38: Kinh sợ thối lui đám người
Chương 39: Bẫy cha Thô Bỉ Chi Tâm
Chương 40: Băng tuyết tinh linh linh hồn
Chương 41: Ngưu bức hống hống lưu thiếu
Chương 42: Vẫn là tuổi còn rất trẻ a
Chương 43: Doạ dẫm
Chương 44: Người nhà họ Hồng lại tìm đường chết
Chương 45: Nhiệm vụ chính tuyến
Chương 46: Người nhà của ta?
Chương 47: Thực sự vô sỉ
Chương 48: Nếu không ngủ chung?
Chương 49: Tư Đồ Tĩnh
Chương 50: Thô bỉ tiểu tử