Chương 1: Minh phu hung mãnh (1)
Chương 2: Minh phu hung mãnh (2)
Chương 3: Sinh ra chớ gần (1)
Chương 4: Sinh ra chớ gần (2)
Chương 5: Huyết ngọc li long (1)
Chương 6: Huyết ngọc li long (2)
Chương 7: Huyết ngọc li long (3)
Chương 8: Huyết ngọc li long (4)
Chương 9: Tặng cho ngọc chương
Chương 10: Lão ba gặp chuyện không may
Chương 11: Minh phu ra tay
Chương 12: Âm khí xâm tủy
Chương 13: Khuê mật tình nghĩa
Chương 14: Đừng mặc giày cao gót
Chương 15: Lạt mắt tượng đồng
Chương 16: Tà đạo hại nhân
Chương 17: Chạy mặt quỷ
Chương 18: Một đêm tam thi
Chương 19: Tử ốc
Chương 20: Tà sư (1)
Chương 21: Tà sư (2)
Chương 22: Lạnh như băng phẫn nộ
Chương 23: Thai lậu
Chương 24: Hào môn nữ quỷ (1)
Chương 25: Hào môn nữ quỷ (2)
Chương 26: Ta là khôn nói?
Chương 27: Tà linh bất diệt
Chương 28: Mới vào quỷ thị
Chương 29: Tụ âm tàng thi
Chương 30: Tụ âm tàng thi (2)
Chương 31: Minh phu lại lâm
Chương 32: Vì sao là ta
Chương 33: Lụa trắng phúc mặt
Chương 34: Huyết mặt lai lịch
Chương 35: Xem phòng ngộ sát
Chương 36: Không nên hữu tình
Chương 37: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động
Chương 38: Hoa đào cục
Chương 39: Bí mật hứng thú
Chương 40: Bá đạo Thẩm gia
Chương 41: Ngạo khí lăng nhân
Chương 42: Hắc quan trấn quỷ (1)
Chương 43: Hắc quan trấn quỷ (2)
Chương 44: Tiêm giác hình kém
Chương 45: Dị thường xưng hô
Chương 46: Không thuộc loại ta
Chương 47: Biểu muội khác thường
Chương 48: Biểu muội khác thường (2)
Chương 49: Lại xuống đất diếu
Chương 50: Mộ Tàng Kiều