Quyển 1 - Chương 1: Chuyển sinh Hỗn Độn, ta vi La Hầu
Chương 2: Diệt Thế Đại Ma
Chương 3: Bàn Cổ Khai Thiên Địa, 3000 Ma Thần vẫn
Chương 4: Tôn hiệu Ma Tổ
Chương 5: Hồng Hoang Dị thú
Chương 6: Linh Bảo xuất thế, Thiên La sát trận
Chương 7: Hỗn Nguyên Kim Đấu, La Hầu bố cục
Chương 8: Ma đạo trọng ảnh, Ma Tổ chi uy
Chương 9: Bất Chu sơn bên trên lĩnh ngộ
Chương 10: Được chí bảo, minh số mệnh
Chương 11: Suy diễn công pháp
Chương 12: Thương Thiên lão tổ, La Hầu bất đắc dĩ
Chương 13: Hồng Quân chi nộ
Chương 14: Ngao Chính Tạo Hóa
Chương 15: Tru Tiên Tứ Kiếm Tu Di sơn hạ tàng
Chương 16: Thần Thú Bạch Hổ
Chương 17: Ma Tổ thực không phải người tốt
Chương 18: Thần Nghịch tố thân thể
Chương 19: La Hầu cùng Hồng Quân lần đầu gặp mặt
Chương 20: Xem chúng sinh ai là đánh cờ người
Quyển 2 - Chương 1: La Hầu nội tình
Chương 2: Hồng Quân bất đắc dĩ, Long tộc thương nghị
Chương 3: La Hầu bất lương nghĩ cách
Chương 4: Hồng Quân đã đến
Chương 5: La Hầu diễn giải
Chương 6: Tà ma sơ hiện
Chương 7: La Hầu muốn đoạt Lượng Thiên Thước
Chương 8: La Hầu chiến Vô Lượng
Chương 9: Ma Luyện tiên sơn
Chương 10: Hồng Mông Lượng Thiên Thước cùng Thủy Ma Ấn
Chương 11: Hồng Hoang Huyết Hải
Chương 12: Thiên Cực Chi Địa, Khí Vận Kim Long
Chương 13: Hỗn Độn lão tổ khiếp sợ
Chương 14: Diệt Thế Đại Ma chi uy
Chương 15: Ma theo bản tâm, tái diễn Ma Kinh
Chương 16: La Hầu trảm dục niệm
Chương 17: Của cải phong phú La Hầu
Chương 18: Xích Khào Mã Hầu
Chương 19: Ma đạo lập, Huyền Môn hiện, tam tộc khởi
Chương 20: Ngao Chính nhập Long tộc
Chương 21: Bàn Cổ Tam Thanh
Chương 22: Tề tụ Côn Luân Sơn (thượng)
Chương 23: Tề tụ Côn Luân Sơn (hạ)
Chương 24: Trên đường biến cố
Chương 25: Bàn Cổ Nguyên Thần hiện
Chương 26: Tà Ma ra tay
Chương 27: Tam Thanh biến Tứ Thanh
Chương 28: Tứ Thanh mâu thuẫn sơ hiện
Chương 29: Như thế chi pháp
Chương 30: Hồng Hoang đại biến cố