Chương 1: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 1. Trở về sát lục chi vương
Chương 2: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 2. Thị Huyết điên cuồng
Chương 3: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 3. Tàn nhẫn thủ đoạn
Chương 4: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 4. Nói mơ giữa ban ngày
Chương 5: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 5. Hoàn mỹ xâm lấn
Chương 6: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 6. Nho nhỏ hiểu lầm
Chương 7: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 7. Vì nó mà đến?
Chương 8: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 8. Tận thế tiếng chuông
Chương 9: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 9. Hắc ám tai nạn
Chương 10: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 10. Nhân loại thiên địch
Chương 11: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 11. Thâm Uyên Chi Chủng
Chương 12: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 12. Hưởng thụ giết chóc
Chương 13: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 13. Một trăm vạn?
Chương 14: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 14. Ngươi bị lây bệnh
Chương 15: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 15. Vô tình đồ tể
Chương 16: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 16. Sinh tử vận tốc
Chương 17: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 17. Thu hoạch lớn!!
Chương 18: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 18. Giải phẫu Thâm Uyên Chi Chủng
Chương 19: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 19. Dạ Ma
Chương 20: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 20. Một ngày mới
Chương 21: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 21. Ý chí sắt đá
Chương 22: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 22. Binh hành hiểm chiêu
Chương 23: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 23. Nát vụn người Lại Tam
Chương 24: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 24. Nát vụn người Lại Tam
Chương 25: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 25. Thiện lương trả thù
Chương 26: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 26. Giết chóc thời gian
Chương 27: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 27. Giết chóc thịnh yến
Chương 28: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 28. Thâm Uyên quả, tiến hóa bắt đầu!
Chương 29: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 29. Gen mức độ tiến hóa!
Chương 30: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 30. Giết chóc bên trong cực hạn tiến hóa
Chương 31: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 31. Đồ Lục Chi Nhận
Chương 32: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 32. Tiến hóa giả
Chương 33: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 33. Tự gây nghiệt, không thể sống
Chương 34: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 34. Khi ngươi nhìn chăm chú thâm uyên, thâm uyên cũng tại nhìn chăm chú ngươi
Chương 35: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 35. Khu vực an toàn
Chương 36: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 36. Không giảng đạo lý
Chương 37: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 37. Lực ca
Chương 38: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 38. Yếu tức là nguồn gốc tai hoạ
Chương 39: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 39. Muốn làm gì thì làm
Chương 40: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 40. Đây mà vẫn còn là người ư?
Chương 41: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 41. Tính áp đảo thực lực
Chương 42: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 42. Ngươi cực kì may mắn, mồi nhử tiên sinh
Chương 43: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 43. Cổ Phàm Lão đại?
Chương 44: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 44. So quái vật còn đáng sợ hơn Cổ Phàm
Chương 45: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 45. Đi săn Dạ Ma
Chương 46: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 46. Ngươi làm mồi nhử
Chương 47: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 47. Nghệ thuật
Chương 48: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 48. Thú liệp giả
Chương 49: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 49. Băng lãnh như núi
Chương 50: Ta, Ở Vào Địa Ngục Chương 50. Vận khí cũng là một phần thực lực