Tuyệt Thế Thần Đế - Thanh Y Vô Song

Tuyệt Thế Thần Đế

Một chỉ định càn khôn, lật tay hái ngôi sao!

Bắt nguồn từ thần bí chi địa một viên tinh thạch, cải biến một vị thiếu niên chán nản vận mệnh.

Từ Lạc Sơn tông xuất phát, từng bước một thanh danh vang dội, quyền phá Cửu Tiêu, chân toái tinh thần, cuối cùng khiêu chiến cái kia không người có thể mở ra Đế cảnh chi môn.

Danh Sách Chương Đọc Từ Đầu

Chương 1: Nhảy hồ thiếu niên!
Chương 2: Thiên Tâm Ngũ Hành!
Chương 3: Bạn Hổ thành!
Chương 4: Khổ Tu nhất mạch!
Chương 5: Phạt Tủy Dịch!
Chương 6: Võ kỹ Đoạn Lãng Quyền!
Chương 7: Tỷ thí bắt đầu!
Chương 8: Tuyết Phách Hàn Trì!
Chương 9: Ăn cướp!
Chương 10: Hàn Linh thối pháp!
Chương 11: Tam văn dị thú!
Chương 12: Luyện Thể bát trọng!
Chương 13: Không Tang Lâm mở ra!
Chương 14: Tim đập nhanh cảm giác tái hiện!
Chương 15: Nắm đấm lớn nói ngay để ý!
Chương 16: Đêm tối giết người!
Chương 17: Sát thủ xuất hiện!
Chương 18: Tứ văn Xích Viêm Thú!
Chương 19: Nhập miệng núi lửa!
Chương 20: Vạn Khí Hợp Lưu Quyết!
Chương 21: Xung mạch!
Chương 22: Thập cường thứ nhất, Bạch Thần!
Chương 23: Tiểu nhân đắc thế!
Chương 24: Sinh Tử Chiến Đài!
Chương 25: Chiến Bạch Thần!
Chương 26: Bão táp linh lực!
Chương 27: Tô gia nguy cơ!
Chương 28: Cô đọng linh lực!
Chương 29: Chém giết Ngự Linh!
Chương 30: Hung cầm hư ảnh!
Chương 31: Tô Tỉnh giáng lâm!
Chương 32: Bạch Tránh bỏ mình!
Chương 33: Núi thây biển máu!
Chương 34: Thành chủ La Hậu!
Chương 35: Đỉnh phong chi chiến!
Chương 36: La Vân biến thiên!
Chương 37: Tô Kha rời đi!
Chương 38: Thái Hư Linh Hoàn!
Chương 39: Bí thuật Động Hư!
Chương 40: Hạo Nguyệt kiếm thuật!
Chương 41: Linh Bảo các!
Chương 42: Kiếm thuật tiểu thành!
Chương 43: Ẩm Huyết Tiễn Lệnh!
Chương 44: Khổ Luyện chi địa!
Chương 45: Hỗn Độn bí cung!
Chương 46: Hỗn Độn Chiến Thể!
Chương 47: Chiến thể hiển uy!
Chương 48: Chiến thể thông linh!
Chương 49: Cổ Bia Lâm!
Chương 50: Chiến tất uống máu!