Chương 1: Trong phòng ngủ cửa teleport
Chương 2: Lại lần nữa tiến vào chuẩn bị
Chương 3: Lại lần nữa tiến vào
Chương 4: Đã vậy còn quá nhược?
Chương 5: Cao duy thế giới? Vẫn là tiên hiệp thế giới!
Chương 6: Trương gia thôn
Chương 7: Mượn tiền công văn
Chương 8: Nhẫn chứa đồ
Chương 9: Trường Sinh Dược
Chương 10: Tiếu diện hổ
Chương 11: Cẩn thận Khoái Vũ!
Chương 12: Cường hóa truyền đơn (tu)
Chương 13: Đầu bếp học đồ (tu)
Chương 14: Quái vật kinh khủng
Chương 15: Chỗ bất đồng
Chương 16: Yêu Khí Chi Thạch mang đến kinh biến
Chương 17: Linh khí khôi phục?
Chương 18: Làm sao kiếm tiền?
Chương 19: Một điểm ý nghĩ
Chương 20: Không đơn giản thịt lợn rừng
Chương 21: Nấu ăn cũng có thể thăng cấp!
Chương 22: Nếu không nướng cái thịt?
Chương 23: Dã Trư Vương!
Chương 24: Truy sát Dã Trư Vương!
Chương 25: Khối thứ ba Yêu Khí Chi Thạch!
Chương 26: Dã Trư Tinh Khí! Thuộc tính cường hóa!
Chương 27: Chấn Phách Nộ Hống (tu)
Chương 28: Nấu nướng năng lực tác dụng
Chương 29: Không tồn tại cửa teleport
Chương 30: Hỏa Vân cung bí cảnh!
Chương 31: Kiếm Tiên!
Chương 32: Phúc duyên thâm hậu
Chương 33: Trí mạng sách
Chương 34: Thuộc về thế giới này thường thức
Chương 35: Gặp lại Khoái Vũ
Chương 36: Trên địa cầu bảng thuộc tính!
Chương 37: Thế giới tiến hóa
Chương 38: Gặp quỷ!
Chương 39: Khí huyết cường thịnh
Chương 40: Điên cuồng mỹ vị
Chương 41: Không giống thời gian trôi qua
Chương 42: Mở rộng nhẫn chứa đồ tài liệu
Chương 43: Là hắn sao?
Chương 44: Mất cột phơi đồ
Chương 45: Tăng cường thuộc tính công pháp!
Chương 46: Quang Minh Trí Tuệ Kinh! Dưỡng Thân Pháp!
Chương 47: Thống khổ Dưỡng Thân Pháp
Chương 48: Tắm thuốc
Chương 49: Liễu gia xin mời
Chương 50: Chân thực ý đồ