Chương 1: Chư Hạ chi vong
Chương 2: Đầu thai làm người
Chương 3: Thay đổi tự mình
Chương 4: Vương gia nguy cơ
Chương 5: Vương gia đệ nhất cao thủ
Chương 6: Quân tử báo thù
Chương 7: Làm tức giận Diêu Phong
Chương 8: Đại náo Quảng Hạc Lâu
Chương 9: Càng náo càng lớn
Chương 10: Mạnh mẽ giáo huấn Diêu Phong
Chương 11: Vương Xung khuyên cha
Chương 12: Nhìn rõ chân tơ kẽ tóc
Chương 13: Diêu Quảng Dị hoài nghi
Chương 14: Lư Đình gió bên tai
Chương 15: Cơ hội phát tài
Chương 16: Sóng lớn mênh mông
Chương 17: Vương Xung phát hiện
Chương 18: Tăng nhân Thiên Trúc
Chương 19: Hyderabad khoáng thạch
Chương 20: Mới lạ tiêu thụ tổng đại lý
Chương 21: Kinh người chín vạn lượng!
Chương 22: Chị họ Vương Chu Nhan
Chương 23: Tỷ đệ diễn kịch
Chương 24: Bát Thần Các
Chương 25: Vương Xung bạn thân
Chương 26: Mượn gà đẻ trứng
Chương 27: Tô Bách tính kế
Chương 28: 1,700 lạng vàng
Chương 29: Vương phu nhân gia pháp
Chương 30: Tống Vương ban thưởng
Chương 31: Kinh thành Trương gia
Chương 32: Vương Xung tự tin
Chương 33: Long Cốt Thuật
Chương 34: Ngụy gia thiết tràng
Chương 35: Vượt qua thời đại rèn lạnh
Chương 36: Kinh sư náo động
Chương 37: Phẫn nộ Tề Vương
Chương 38: Gia tộc coi trọng
Chương 39: Lộ hết ra sự sắc bén
Chương 40: Một tiếng hót lên làm kinh người!
Chương 41: Diêu gia lão gia tử
Chương 42: Vận Mệnh Chi Thạch
Chương 43: Năm loại khen thưởng
Chương 44: Sự việc đã bại lộ
Chương 45: Vượt thời đại tôi vào nước lạnh kỹ thuật
Chương 46: Trên thế giới đệ nhất chuôi Wootz steel vũ khí!
Chương 47: Vương Xung kế hoạch
Chương 48: Tứ đại đúc kiếm thế gia xem thường
Chương 49: Trương Tông, Trương Kiểm bất an
Chương 50: Động viên tăng nhân Thiên Trúc