Chương 1: Thiếu niên Tô Vũ
Chương 2: Sơn Đại Vương hệ thống
Chương 3: Kinh người cháo gạo trắng
Chương 4: Xuống núi bán gạo
Chương 5: Gặp lại Đường Tiếu
Chương 6: Bán thuốc tiểu cô nương
Chương 7: Linh Dược Sư trắc thí
Chương 8: Đan Ẩn
Chương 9: Bái sư?
Chương 10: Đại Vương Sơn vị thứ nhất khách đến thăm
Chương 11: Cái này thật chỉ là cháo gạo trắng?
Chương 12: Mê hoặc nhập bọn
Chương 13: Lần đầu rút thưởng
Chương 14: Linh tuyền
Chương 15: Lần nữa xuống núi
Chương 16: Cháo gạo trắng gây nên oanh động
Chương 17: Cho cháo quỳ xuống
Chương 18: Cháo gạo trắng mị lực
Chương 19: Bạch Tiểu Nhã
Chương 20: Lại lần nữa tin phục
Chương 21: Ngũ Châu đại lục
Chương 22: Quận Công Chúa chấn kinh
Chương 23: Không hẹn mà gặp
Chương 24: Ngưu bức kỹ năng cày đất
Chương 25: Bị tranh đoạt thóc gạo
Chương 26: Húp cháo thì có thể đột phá?
Chương 27: Hệ thống chức năng mới mở ra
Chương 28: Năm nay lưu hành húp cháo
Chương 29: Đại Vương Sơn nổ?
Chương 30: Khởi đầu tốt đẹp cùng lòng tham có tội
Chương 31: Ngưu bức Thối Thể Đan
Chương 32: Có khách tới chơi
Chương 33: Cầu hợp tác
Chương 34: Nước phi phàm
Chương 35: Hàn Đại Bằng muốn nhập đỉnh núi
Chương 36: Thu thập Linh dược khen thưởng
Chương 37: Thần tích hiện
Chương 38: Đánh bạc cảm tạ tăng thêm
Chương 39: Cày đất Hàn Đại Bằng
Chương 40: Nháo sự đến
Chương 41: Ảo giác? Cảm tạ tăng thêm!
Chương 42: Bạch Tiểu Long cũng muốn nhập bọn?
Chương 43: Biển hiệu tốc độ chậm?
Chương 44: Tẩy tinh phạt tủy
Chương 45: Tô Vũ là đại hốt du?
Chương 46: Xây sơn môn
Chương 47: Đại Vương Sơn vườn trái cây
Chương 48: Cái kia nhảy một cái phong thái
Chương 49: Phá kết giới này... Không khó!
Chương 50: Ngưu bức hống hống Quan lão