Chương 1: Ô Trấn thiếu niên
Chương 2: Quyết định liền làm
Chương 3: Lên núi hái thuốc
Chương 4: Cấp hai linh dược, Bách Dược Thảo
Chương 5: Tuyệt sắc mỹ nữ
Chương 6: Cổ Tâm Nhi thù lao
Chương 7: Trung phẩm võ học!
Chương 8: Thu hoạch lớn nhất
Chương 9: Luyện thể tam giai!
Chương 10: Tu luyện Đại Băng Thủ
Chương 11: Tàn khốc huấn luyện
Chương 12: Đại Băng Thủ tu luyện thành công
Chương 13: Đột phá tứ giai!
Chương 14: Cùng mỹ đồng hành
Chương 15: Đến tự Lôi Đào khiêu khích
Chương 16: Một chưởng bại địch
Chương 17: Vô sỉ vây khốn
Chương 18: Cổ Tình giải vây
Chương 19: Mục tiêu, thi đấu trong tộc đệ nhất!
Chương 20: Thần châu truyền công
Chương 21: Tẩy cân phạt tủy
Chương 22: Lần nữa tiến giai
Chương 23: Phụ thân di vật
Chương 24: Lại được công pháp
Chương 25: Thi đấu trong tộc bắt đầu
Chương 26: Thi đấu trong tộc hắc mã
Chương 27: Khiêu chiến Cổ Tình
Chương 28: Thi đấu trong tộc thứ nhất
Chương 29: Tâm Nhi thỉnh cầu
Chương 30: Bách Bảo Các
Chương 31: Đấu giá luyện văn vừa
Chương 32: Thần bí nữ tử
Chương 33: Rèn luyện gân cốt
Chương 34: Xúc cảm so hai năm trước tốt hơn
Chương 35: Chém giết Hỏa Viên
Chương 36: Thấu xương thống khổ
Chương 37: Ra tay bá đạo
Chương 38: Tiền đặt cược
Chương 39: Săn giết thi đấu
Chương 40: Ta cái gì đều đáp ứng ngươi
Chương 41: Hành hung Tây Môn Hàn
Chương 42: Hiển lộ tài năng
Chương 43: Đối chọi gay gắt
Chương 44: Mỏi mắt mong chờ!
Chương 45: Gấp năm lần hiệu quả
Chương 46: Thu tiền lãi
Chương 47: Phi Tiên Bộ
Chương 48: Luyện thể đỉnh phong
Chương 49: Sờ khắp toàn thân phương thức chữa thương
Chương 50: Sơn động ở chung