Chương 1: Thụ kiếm
Chương 2: Đoạt thiên địa tạo hóa, trúc vô thượng thần công!
Chương 3: Sấm sét giữa trời quang
Chương 4: Huyết thệ
Chương 5: Phòng tu luyện
Chương 6: Kiếm Lân
Chương 7: Si tâm vọng tưởng?
Chương 8: Nhất phẩm Bồi Linh Đan
Chương 9: Sinh Tử Võ Đấu Trường
Chương 10: Thương Ma
Chương 11: Bạch Sùng
Chương 12: Thần đạo lục trọng thiên
Chương 13: Thí Luyện Tháp
Chương 14: Xông
Chương 15: Chiến!
Chương 16: Thì tính sao?
Chương 17: Khủng bố tăng lên tốc độ!
Chương 18: Đột phá
Chương 19: Khắp nơi hội tụ
Chương 20: Thiên Nguyên Kiếm Tông
Chương 21: Thiên chi kiều nữ
Chương 22: Điệp Lãng kiếm thuật
Chương 23: Cực hạn? Siêu việt cực hạn!
Chương 24: Linh lực mới là căn bản
Chương 25: Linh lực kiểm tra đo lường
Chương 26: Kinh thế hãi tục!
Chương 27: Đỉnh phong cuộc chiến
Chương 28: Kiếm thuật nghiền áp
Chương 29: Không xứng!
Chương 30: Đệ nhất thiên hạ, Hư Kiếm Thuật!
Chương 31: Đoạt Thiên Địa Chi Linh
Chương 32: Sát Kiếm thức
Chương 33: Muốn thời tiết thay đổi
Chương 34: “Huyết sắc” Tất Sát Lệnh
Chương 35: Theo ta đi
Chương 36: Huyết Vũ Lâu
Chương 37: Thảm thiết
Chương 38: Huyết hải thâm cừu
Chương 39: Thiên La Địa Võng
Chương 40: Hắc Ám chi sâm
Chương 41: Kiếm Ý quyển sách
Chương 42: Tật Phong Kiếm Ý
Chương 43: Không thể tưởng tượng nổi lĩnh ngộ
Chương 44: Huyết Nguyệt Ma Lang
Chương 45: Kim Long Điện
Chương 46: Đông Phương Vũ
Chương 47: Long cung
Chương 48: Kim Long Sứ
Chương 49: Nhiệm vụ, diệt tông!
Chương 50: Giết chóc