Quyển 1 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 1 - Nhập học (I) Trường Trung học Pháp thuật là---
Quyển 1 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 1 - Nhập học (I) Chương 0
Quyển 1 - Chương 1: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 1 - Nhập học (I) Chương 1
Quyển 1 - Chương 2: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 1 - Nhập học (I) Chương 2
Quyển 1 - Chương 3: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 1 - Nhập học (I) Chương 3
Quyển 1 - Chương 4: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 1 - Nhập học (I) Chương 4
Quyển 1 - Chương 5: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 1 - Nhập học (I) Chương 5
Quyển 1 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 1 - Nhập học (I) Niềm Vui Muộn Màng
Quyển 2 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 2 - Nhập học (II) Casting Assistant Device
Quyển 2 - Chương 6: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 2 - Nhập học (II) Chương 6
Quyển 2 - Chương 7: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 2 - Nhập học (II) Chương 7
Quyển 2 - Chương 8: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 2 - Nhập học (II) Chương 8
Quyển 2 - Chương 9: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 2 - Nhập học (II) Chương 9
Quyển 2 - Chương 10: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 2 - Nhập học (II) Chương 10
Quyển 2 - Chương 11: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 2 - Nhập học (II) Chương 11
Quyển 2 - Chương 12: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 2 - Nhập học (II) Chương 12
Quyển 3 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) Thông tin
Quyển 3 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) Chương 0
Quyển 3 - Chương 1: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) Chương 1
Quyển 3 - Chương 2: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) Chương 2
Quyển 3 - Chương 3: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) Chương 3
Quyển 3 - Chương 4: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) Chương 4
Quyển 3 - Chương 5: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) Chương 5
Quyển 3 - Chương 6: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) Chương 6
Quyển 3 - Chương 7: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 3 - Cửu hiệu chiến (I) Chương 7
Quyển 4 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) Lời tựa
Quyển 4 - Chương 8: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) Chương 8
Quyển 4 - Chương 9: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) Chương 9
Quyển 4 - Chương 10: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) Chương 10
Quyển 4 - Chương 11: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) Chương 11
Quyển 4 - Chương 12: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) Chương 12
Quyển 4 - Chương 13: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) Chương 13
Quyển 4 - Chương 14: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 4 - Cửu hiệu chiến (II) Chương 14
Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Vol 5 Thông tin
Quyển 5 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 5 - Kỳ nghỉ hè :Nghỉ hè
Quyển 5 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 5 - Kỳ nghỉ hè :Bài học phụ đạo của học sinh danh dự
Quyển 5 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 5 - Kỳ nghỉ hè :Amelia ở xứ sở thần tiên
Quyển 5 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 5 - Kỳ nghỉ hè :Tình bạn, lòng tin và nghi vấn lolicon
Quyển 5 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 5 - Kỳ nghỉ hè :Kí ức ngày hè
Quyển 5 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 5 - Kỳ nghỉ hè :Đợt bầu cử chủ tịch và ngôi vị Nữ hoàng
Quyển 6 - Chương: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) Thông tin
Quyển 6 - Chương 1: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) Chương 1
Quyển 6 - Chương 2: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) Chương 2
Quyển 6 - Chương 3: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) Chương 3
Quyển 6 - Chương 4: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) Chương 4
Quyển 6 - Chương 5: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) Chương 5
Quyển 6 - Chương 6: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) Chương 6
Quyển 6 - Chương 7: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 6 - Xung đột ở Yokohama (I) Chương 7
Quyển 7 - Chương 8: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 7- Xung đột ở Yokohama (II) Chương 8
Quyển 7 - Chương 9: Mahouka Koukou no Rettousei Tập 7- Xung đột ở Yokohama (II) Chương 9