Chương 1: Giang Trần
Chương 2: Ta không làm, muốn làm ngươi làm
Chương 3: Đại ca, ngươi ở rể đi
Chương 4: Vô Thượng Thần Công Hóa Long quyết
Chương 5: Hảo hảo tính sổ sách
Chương 6: Cười người chớ vội cười lâu!
Chương 7: Quay đầu đem tiền quan tài đưa tới cho ta
Chương 8: Lục Dương Huyền Chỉ
Chương 9: Thiếu gia muốn luyện đan? Đừng nói giỡn
Chương 10: Khoáng thế kỳ hoa
Chương 11: Tổ phần bạo qua tạc
Chương 12: Mười thành đan sức ảnh hưởng
Chương 13: Đưa tới cửa mua bán
Chương 14: Một chiêu đánh ngã
Chương 15: Thiến đi
Chương 16: Lý công tử
Chương 17: Đạo thứ nhất Long Văn
Chương 18: Chiến thư
Chương 19: Ngươi trang bức bộ dáng thật đáng ghét
Chương 20: Để ngươi trang bức để ngươi chết
Chương 21: Gió thổi báo giông tố sắp đến
Chương 22: Khai mở Khí Hải
Chương 23: Dữ dội như vậy
Chương 24: Cho ngươi một cái cơ hội
Chương 25: Tàn khốc pháp tắc
Chương 26: Thiếu gia tự tin
Chương 27: Nguy nan mới biết được nhân tâm
Chương 28: Một tiếng quát lui
Chương 29: Không tìm đường chết sẽ không phải chết
Chương 30: Yên Vũ Lâu Thương Đội
Chương 31: Sát Nhân Kiếm
Chương 32: Ta có thể chữa bệnh
Chương 33: Không có thể bắt bẻ đẹp
Chương 34: Mắng chửi Nhân Đan cảnh cao thủ
Chương 35: Nhất Khí Hồn Nguyên đan
Chương 36: Khí Hải cảnh trung kỳ
Chương 37: Thiếu nữ chi tâm sơ động
Chương 38: Giang Trần ca ca
Chương 39: Đánh tới cửa
Chương 40: Lý Trường Hạo
Chương 41: Giết người chỉ trong nháy mắt
Chương 42: Bồi phu nhân lại Chiết binh
Chương 43: Vạn lý truy sát chó
Chương 44: Toàn thành Sưu Cẩu
Chương 45: Đừng chọc ta, hậu quả quá nghiêm trọng
Chương 46: Hai quyền giết chết Hắc Văn Tê
Chương 47: Kịch độc, nạp cho mình dùng
Chương 48: Chó ghẻ
Chương 49: Người chó đại chiến
Chương 50: Phản tập sát